Faculteit der Sociale Wetenschappen
Zoek in de site...

Strenge knip: toelating master 2018-2019

Sinds studiejaar 2018-2019 geldt wettelijk de verplichte ‘harde knip' tussen de bacheloropleiding en de masteropleiding.

De wijze waarop de RU invulling geeft aan deze wettelijke verplichting wordt ‘strenge knip' genoemd en voor jou als student CAOS houdt dat het volgende in:

  • Zonder afgeronde bacheloropleiding kun je je niet inschrijven voor de masteropleiding.
  • Je kunt maar op één moment met de masteropleiding Anthropology and Development Studies starten, namelijk op 1 september.
  • Zonder inschrijving in de masteropleiding kun je geen enkel tentamen in de master afleggen, wel mag je sommig onderwijs volgen.
  • In zeer specifieke situaties kan de Examencommissie uitzonderingen maken op deze regels.

Wil je aan de master beginnen? Zorg dan dat je bachelor/premasteropleiding voor 1 september 2018 volledig is afgerond.

Ben je derdejaars of pre-master student en verwacht je je bachelor of pre-master niet voor 1 september te behalen? Als je voor 1 september je bachelor niet hebt afgerond kan je niet inschrijven en starten voor de master Anthropology and Development Studies. Wat nu? Maak een afspraak met de studieadviseur om je situatie te bespreken en te bekijken welke mogelijkheden er zijn.

Ik heb 6 EC of minder aan bachelor of pre-master vakken openstaan. Mag ik dan al colleges van mastervakken volgen? En welke precies?

Vakken uit het masterprogramma volgen is alleen mogelijk onder de volgende voorwaarden:

  • De ontbrekende 6ec uit je bachelorprogramma is een cursus uit de vrije keuzeruimte;
  • Deelname aan colleges is alleen mogelijk als onderwijs en toetsing gescheiden zijn.
  • Er zijn geen capaciteitsproblemen bij het betreffende mastervak waardoor reguliere masterstudenten voorrang hebben op jou