Faculteit der Sociale Wetenschappen
Zoek in de site...

Overgangsregelingen

Overgangsregeling BA2 voor studiejaar 2022-2023

Vanaf studiejaar 2022-2023 gelden er andere ingangseisen voor het afstudeertraject van BA3. Pas als is voldaan aan álle cursussen van BA1 en BA2 mag je doorstromen naar het afstudeertraject, te beginnen met CAOSB3010 Hedendaagse Debatten in periode 2. Vanwege deze wijziging is besloten tot de volgende overgangsregeling.

  1. Er wordt voor de volgende vakken een extra tentamengelegenheid aangeboden in de tentamenperiode 1 van 2022-2023:

CAOSB2020 Gender Macht en Grenzen
CAOSB2080 Kwalitatieve en Etnografische Methoden van Onderzoek
CAOSB2050 Literature Review
CAOSB 2040 Giften Schuld en Wederkerigheid

  1. Voor de vakken uit periode 1: CAOSB2010 Grote denkers en Sleutelbegrippen, CAOSB2030 Materialiteit Identiteit en Natuur, MTB2008 Statistiek 2 geldt dat deze vakken nog behaald kunnen worden bij de reguliere 1e tentamengelegenheid in periode 1. Hiervoor worden dus geen extra kansen aangeboden. Als je het vak gevolgd hebt, en je hebt voldaan aan de overige en voorwaardelijke toetsonderdelen (zie kader hieronder), hoef je het onderwijs niet opnieuw te volgen.
  2. Indien nodig, kun je een derde kans voor de toetsing van de cursus FIVK24 Inleiding Filosofie in overleg met de studieadviseur en examinator bespreken. De voorwaarden voor deze kans staan hieronder in het kader beschreven.
  3. Alleen voor de cursus MAWB3005 Gender and Diversity: Policies and Practices wordt, indien nodig, een extra tentamengelegenheid in de tweede helft van augustus 2022, eind periode 4

Deze overgangsregeling is alleen van toepassing indien:

  1. De vakken in BA2 gevolgd zijn, maar nog niet afgerond, vanwege het niet behalen van het tentamen door corona of anderszins. Let op: er moet zijn voldaan aan de geldende aanwezigheidsplicht, opdrachten of andere voorwaardelijke toetsonderdelen.
  2. Je van plan bent om in het studiejaar 2022-2023 te starten met het afstudeertraject.

Als je denkt dat de overgangsregeling van toepassing is op jouw situatie, neem dan contact op met de studieadviseur om te kijken welke consequenties deze overgangsregeling heeft voor jouw studieprogramma.