Faculteit der Sociale Wetenschappen
Zoek in de site...

Mentoraat

In het eerste en tweede jaar heb je een mentor. Onder leiding van deze mentor kom je zesmaal per jaar bij elkaar voor het bespreken van studieplanning, tentamenvoorbereiding en je ervaringen met de studie.

Je mentor is een luisterend oor. Je kunt altijd een beroep doen op haar of hem voor individuele begeleiding of advies. Je mentor kent de weg op de universiteit en kan je als het nodig is bijvoorbeeld doorverwijzen naar de studieadviseur.

Het mentoraat is ook bedoeld om samen met jou de voortgang van je studie in de gaten te houden en is gekoppeld aan het voorlopig studieadvies in februari. Het voorlopig studieadvies is een tussentijdse evaluatie van je studieresultaten die wordt afgegeven in het kader van het bindend studieadvies.

Je mentor is meteen ook je docent voor het vak Kennis in Praktijk (KIP1 en KIP2 in B1 resp. B2). Een groot deel van de bijeenkomsten staat dan ook in het teken van KIP of die stage. Er zijn vier thematische intervisiebijeenkomsten, en in de eerste bijeenkomsten worden je plan en/of eerste ervaringen besproken.KIP dient als eerste oriëntatie op je toekomstige werkveld.

Het mentoraat voor de ALPO studenten wordt in het eerste jaar vormgegeven binnen de cursus Academische vaardigheden 1 ALPO. In het tweede studiejaar wordt dit opgevolgd door het mentoraat binnen de cursus Beroepsvaardigheden ALPO.