Faculteit der Sociale Wetenschappen
Zoek in de site...

ALPO

De Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs (ALPO) is een combinatie van een wetenschappelijke opleiding met een praktijkgerichte opleiding. Als ALPO-student behaal je in een vierjarig traject zowel de bachelor Pedagogische Wetenschappen aan de RU als het Pabo diploma aan de HAN. Je leert het vak van leerkracht, maar je leert ook wetenschappelijke inzichten te vertalen naar de onderwijspraktijk en op basis van zelfstandig onderzoek een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van onderwijs.

In het ALPO-programma volg je grotendeels dezelfde cursussen als de studenten van het reguliere bachelorprogramma Pedagogische Wetenschappen, maar niet altijd in dezelfde volgorde. Voor sommige cursussen krijg je vrijstelling, of je volgt de cursus in een speciale ALPO-variant. Binnen het ALPO traject volg je zowel 120 EC aan onderwijs binnen Pedagogische Wetenschappen als binnen de Pabo. In totaal volg je over vier jaar dus 240 EC. 

Bindend studieadvies
Aan het eind van het eerste bachelorjaar krijgt iedere student een advies over voortzetting van de studie, gebaseerd op het aantal behaalde studiepunten (EC). Als ALPO student krijg je twee bindende studieadviezen: één van de Pabo en één van Pedagogische Wetenschappen. De informatie hieronder gaat over het advies dat je krijgt van Pedagogische Wetenschappen.

In februari, na afloop van het eerste semester, krijg je eerst een voorlopig studieadvies. Dat advies is bedoeld als tussentijdse evaluatie. Het voorlopig studieadvies is gebaseerd op je resultaten tot dan toe en is gekoppeld aan het mentoraat. Als je in het eerste semester maar weinig of geen voortgang hebt geboekt, word je door de studieadviseur uitgenodigd voor een gesprek over je studie.

Om aan het eind van je eerste jaar een positief studieadvies te krijgen moet je minimaal 24 van de 34 EC behalen. Voldoe je niet aan de minimale norm van 24 EC, dan krijg je een voorgenomen negatief advies. Een negatief advies betekent dat je je studie niet mag voortzetten en dat je je gedurende 3 jaar niet opnieuw voor het ALPO-traject aan de RU mag inschrijven. Aangezien de bachelor PW en de bachelor PWPO verwante opleidingen zijn geldt een negatief BSA binnen het ALPO traject ook voor deze opleidingen.
Voordat een voorgenomen negatief advies definitief wordt, heb je de mogelijkheid om een hoorzitting aan te vragen. Als er namelijk uitzonderlijke persoonlijke omstandigheden zijn die een normaal studieverloop onmogelijk hebben gemaakt, kan er een uitzondering worden gemaakt op het negatieve advies. De Commissie Studieadvies Eerste Jaar beoordeelt deze uitzonderingsgevallen.

Meer informatie over het ALPO-programma is te vinden in de studiegids.