Faculteit der Sociale Wetenschappen
Zoek in de site...

Overgangsregelingen

Sinds studiejaar 2016-2017 wordt binnen de bachelor Pedagogische wetenschappen gefaseerd het nieuwe curriculum ingevoerd. De propedeuse en B2 zijn afgelopen jaren vernieuwd. In studiejaar 2018-2019 volgt het B3 jaar, waardoor voor het eerst het volledige nieuwe bachelorcurriculum wordt aangeboden.

Omdat het B3 studiejaar nieuw is, wordt er een overgangsregeling ingesteld. De overgangsregeling is bestemd voor studenten die voor september 2018 met het B3 jaar zijn begonnen maar deze nog niet volledig hebben kunnen afronden. ALPO studenten kunnen ook van de overgangsregeling gebruik maken indien de betreffende B3 cursus binnen het ALPO traject wordt aangeboden. De regeling wordt voor één studiejaar ingesteld (2018-2019) en kan geraadpleegd worden in de bijlage van de bachelor OER 2018-2019.