Faculteit der Sociale Wetenschappen
Zoek in de site...

Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Iedere opleiding heeft een eigen Onderwijs- en Examenregeling (OER) voor zowel de Bachelor als de Master. In de OER staan alle rechten en plichten die jij als student hebt. In de OER vind je de officiële regels over alles wat met het onderwijs en de opleiding te maken heeft, bijvoorbeeld over inschrijving voor en nakijktermijn van tentamens. Ook veranderingen in het programma en eventuele overgangsregelingen staan in de OER vastgelegd. Je kan als student altijd terugvallen op de OER. Wij als opleiding zullen er ook vaak naar verwijzen.

Voorbeelden van zaken die in de OER geregeld zijn, zijn: 
- het studieprogramma (propedeuse, post-propedeuse (BA2+BA3), pre-master en master)
- vooropleiding/ toelaatbaarheid
- toelating tot tweede studiejaar
- toelating tot de master
- geldigheid behaalde tentamenresultaten
- studiebegeleiding
- tentamens en examens
- regeling beperking tentamendeelname

De OER-en kan je opvragen op de facultaire website
Kijk ook eens in de OER om te zien wat jouw rechten en plichten zijn.