Faculteit der Sociale Wetenschappen
Zoek in de site...

Kwaliteitszorg & Evaluatie

De kwaliteit van de bacherlor- en masteropleiding wordt op meerdere manieren bewaakt en verbeterd. Hierin spelen studenten, docenten, bachelor- en mastercoördinatoren en de Opleidingscommissies een belangrijke rol. Zij worden daarbij ondersteund door het Kwaliteitszorgteam.

kwaliteitszorgpsychologieradboud2

Evalueren
In de kwaliteitszorg gebruiken we diverse evaluatie-instrumenten:

  • Docentenoverleg: het docententeam overlegt over de inhoud en werk- en toetsvormen van hun cursussen.
  • Cursusevaluaties: elke cursus wordt eens per drie jaar (en waar nodig vaker) onder de loep genomen, d.m.v. online vragenlijst voor deelnemende studenten. De resultaten van de cursusevaluatie worden gepubliceerd in de Evalytics portal.
  • Teacher report: mede op basis van de cursusevaluatie stelt de docent een zogeheten teacher report op.
  • Opleidingscommissie: adviseert de onderwijsdirecteur op basis van het teacher report en de cursusevaluatie over de kwaliteit(sverbetering) van de cursus. De opleidingscommissie biedt studenten en docenten regelmatig overzicht van haar adviezen.
  • Examencommissie: bewaakt de kwaliteit van een belangrijk onderdeel van het onderwijs, namelijk de toetsing en beoordeling.
  • Nationale Studenten Enquête (NSE): in dit onderzoek wordt een vergelijking gemaakt van alle opleidingen Psychologie in Nederland op basis van studentevaluaties.
  • Eind 2017 werd de masteropleiding beoordeeld door een onafhankelijke visitatiecommissie. Dit gebeurde mede op basis van dit Zelfevaluatierapport 2012-2018 (pdf, 1,1 MB). Hieruit vloeiden mn voor Gedragsverandering en GZP enkele verbeteracties voort.

Verbeteren

Het voornaamste is natuurlijk dat evalueren helpt! Op basis van de evaluaties spreken de onderwijsdirecteur, de Opleidingscommissie en de bachelor- en mastercoördinatoren concrete verbeteracties af. Meestal zijn dat kleine verbeteringen, zoals een ander boek of een andere toetsvorm. Soms gaat het om meer ingrijpende verbeterprojecten.

Contact

Kwaliteitszorgteam Psychologie:
drs. A. ten Cate (coördinator)
kwaliteitszorg@psych.ru.nl