Faculteit der Sociale Wetenschappen
Zoek in de site...

Bachelor nog niet afgerond?

Alle opleidingen in het hoger onderwijs zijn wettelijk verplicht een ‘harde knip' te hanteren: de bacheloropleiding dient eerst voltooid te zijn voordat een masteropleiding begonnen wordt.

Wat betekent dit voor mij als student Psychologie?

Als het je niet lukt om voor 1 september (of 1 februari) je bachelorprogramma af te ronden:

  • Kun je pas een jaar later starten met je masterspecialisatie in Nijmegen. Alleen bij de masterspecialisatie Gezondheidszorgpsychologie kun je een half jaar later starten (mits je opnieuw middels de selectieprocedure bent toegelaten), namelijk per 1 februari. Hoe kun je je kostbare studietijd dan nuttig besteden? Zie 1.
  • In een beperkt aantal situaties kan de Examencommissie uitzonderingen maken. Zie 2.

Neem hoe dan ook contact op met de studieadviseur om de mogelijkheden voor een zinvolle invulling van je kostbare studietijd te bespreken.

1. Ik ben derdejaars en ik verwacht mijn bachelor niet tijdig te behalen? Wat kan ik doen?

Gebruik dan het eerste en/ of tweede semester voor het afronden van je bachelor. Afhankelijk van het aantal openstaande bachelorcursussen en de periode waarin ze gegeven worden, kun je:

  • extra (keuze)vakken volgen
  • in het buitenland studeren
  • je enkele maanden uitschrijven, zodat je bespaart op het collegegeld (informeer naar de mogelijkheden bij de Centrale Studentenbalie)
  • extra tijd aan je bijbaan besteden, zodat je tijdens je master en stage meer tijd beschikbaar hebt
  • Aan je CV werken (kijk voor tips of advies ook eens bij de Career Service van onze faculteit)

2. Ik heb één vak van het B3 niet behaald. Is er een mogelijkheid voor een extra hertentamen?

De examencommissie kan in specifieke, individuele gevallen een extra tentamengelegenheid bieden voor de verplichte (en dus niet te vervangen) vakken van Psychologie. Bijvoorbeeld als er sprake is van zwaarwegende, niet-verwijtbare persoonlijke omstandigheden die vooraf bij de studieadviseur zijn gemeld. Daarnaast kan de examencommissie - onder nadere voorwaarden - een extra tentamenmogelijkheid verlenen, wanneer zij het ec-tekort in de bachelor niet in verhouding vindt staan tot de studievertraging die jij oploopt. 
Heb / verwacht je dat je op 1 augustus één (verplicht) vak (6 ec of minder) definitief niet behaald? Ga dan langs bij de studieadviseur om te bespreken of je in aanmerking komt voor een extra tentamengelegenheid bij de examencommissie en kijk hier hoe je je verzoek kunt indienen. Dien dit verzoek in vóór 1 juli (ook al wacht je nog op resultaten). Eventuele extra herkansingen worden zo vroeg mogelijk gepland. Houdt er rekening mee dat deze extra tentamengelegenheid meestal in de zomer (bv. in augustus) zal plaatsvinden.

Let op: Heb je ook andere herkansingen in augustus? Dan kom je niet in aanmerking voor een extra kans. Raadpleeg altijd de studieadviseur bij persoonlijke omstandigheden of vragen hierover.