Faculteit der Sociale Wetenschappen
Zoek in de site...

Toelating en inschrijving

Click here for the English version of this page

Zorg ervoor dat je je tijdig voor je masteropleiding inschrijft. Alleen dan kan de masteropleiding jou op de hoogte stellen van belangrijke informatie over je vervolgstudie. Ook help je de opleiding hiermee bij een adequate planning van docenten en onderwijsruimtes.

De inschrijving van de master bestaat uit vier stappen:

Stap 1: Toelating master Psychologie

Iedereen die een bachelor Psychologie heeft afgerond, is toelaatbaar tot de master Psychologie (NB voor kandidaten voor de masterspecialisatie GZP geldt toelating door de selectieprocedure):

  • Deadlines voor de aanvraag bachelorexamen zijn: 31 augustus (en voor GZP en CNS ook 31 januari).
  • Resultaten van toetsen en theses die vóór 1 september bekend zijn, tellen mee. Dus ook de resultaten van eventuele herkansingen in augustus of tentamens in januari.
  • Verwacht je in juli of per 1 februari (nog) niet aan deze toelatingseis te voldoen? Lees dan 'Bachelor nog niet volledig afgerond'.

Stap 2: Inschrijven voor de master Psychologie via Studielink

Geef uiterlijk 1 juli aan welke masterspecialisatie je kiest. Let op: doe dat ook als je nu nog niet zeker weet of je aan de toelatingseisen zal voldoen. Kies in Studielink voor:

Wil je beginnen met één van de research masters? Hiervoor geldt een selectieprocedure, dus bekijk de toelatingsvoorwaarden en selectieprocedure.

Wil je je voor een master inschrijven buiten de RU of zelfs buiten Nederland? Check dan goed de procedure en deadlines voor inschrijven en aanmelding. En kijk ook bij ‘Considering to apply for a master abroad?’.

Stap 3: Herinschrijven bachelor Psychologie in Studielink

Schrijf je nogmaals in voor de bachelor Psychologie door een herinschrijving te doen in Studielink.Studeer je verder in de master aan de RU? Dan vervalt de herinschrijving voor de bachelor automatisch wanneer je masterinschrijving van de RU actief wordt.

Doe ook een herinschrijving voor de bachelor als je buiten de RU of buiten Nederland een master gaat doen. Denk er dan wel aan deze inschrijving vóór 1 september zelf te annuleren via Studielink, als je voldoet aan de eisen van de master van je keuze.​
Toelichting: de overheid beschouwt je alleen als student als je per 1 september bij een opleiding ingeschreven staat. Sta je per 1 september noch in de bachelor- noch in de masteropleiding ingeschreven, dan heeft dat gevolgen voor je studiefinanciering, OV-kaart en voor je toegang tot alle RU-systemen.

Stap 4: Vraag zelf online je bachelordiploma aan via het STIP

Gebruik het aanvraagformulier om zelf je bachelordiploma aan te vragen, zodra je alle bachelorvakken behaald hebt.