Faculteit der Sociale Wetenschappen
Zoek in de site...

Richtlijnen extra tentamengelegenheid

Voor studenten die aan bijna alle eisen voor het bachelor- of masterexamen of premastercertificaat voldoen, maar nog één cursus niet hebben behaald, bestaat de mogelijkheid om onder voorwaarden een extra tentamen af te leggen in het lopende studiejaar. De examencommissie weegt daarbij onder meer de totale studievoortgang van de student mee.

Onderstaand de criteria voor het toestaan van een extra tentamenkans:

  • Wachten op de eerstvolgende reguliere tentamenkans levert meer dan drie maanden studievertraging op;
  • Deelname aan de meest recente twee opeenvolgende voorgaande reguliere tentamenkansen;
  • Voor één van beide tentamenkansen minimaal een 5 behaald.

Wanneer wel aan het eerste criterium voldaan is, maar niet aan het tweede en derde, kan de student een beroep doen op onverwachte bijzondere omstandigheden. Dit zijn omstandigheden die redelijkerwijs buiten de macht van de student lagen, zoals overlijden van een ouder, broer of zus of onverwachte eigen ziekenhuisopname.

De bijzondere omstandigheden moeten binnen drie weken na het tentamen bekend zijn gemaakt bij de studieadviseur, maak hiertoe een afspraak om een en ander te bespreken. Je kan dan meteen overleggen over het al dan niet aanvragen van een extra tentamengelegenheid.

Bespreek altijd eerst je situatie met de studieadviseur. De studieadviseur kan je adviseren over de mogelijkheden. Hier maar je een afspraak.