Faculteit der Sociale Wetenschappen
Zoek in de site...

Een verzoek indienen bij de examencommissie

Indienen verzoek
Wat moet er in de brief staan en welke informatie dien je aan te leveren?

Het is mogelijk bij de examencommissie een verzoek in te dienen voor bv. derde tentamengelegenheid, uitzondering op cursustoelating, aanpassing studieprogramma. De examencommissie zal op basis van het door jou ingestuurde verzoek en de daarbij geleverde 'bewijsstukken' je verzoek beoordelen. Verzoeken aan de examencommissie moet je altijd voorzien van:

 • NAW gegevens (NAW = Naam, Adres, Woonplaats)
 • studentnummer
 • e-mail en telefoon
 • datum & betreft
 • omschrijf in je verzoek altijd duidelijk waar het om gaat; bv. extra tentamengelegenheid (vermeld daarbij cursusnaam en cursuscode) of vrijstelling*
 • onderbouw je verzoek; bv. welke gevolgen heeft de huidige situatie voor jouw studievoortgang? Wat was jouw aandeel in het ontstaan van deze situatie? Hoe zorg je ervoor dat het nu beter gaat?
 • overzicht studievoortgang
 • bewijsstukken overleggen (eerder behaalde diploma's, etc.)

Stuur je verzoek en bijlagen (bijvoorkeur samengevoegd) als pdf naar het emailadres van de examencommissie (zie contactgegevens).

* NB: vraag dit ruim voor aanvang van de cursus aan, zie ook de regels in de OER

Formulieren voor bv goedkeuring van keuzevakken en stagevervanging door vakken in het buitenland evenals een voorbeeldbrief voor overige verzoeken vind je op de pagina Formulieren.

Vergaderdata en termijn
De examencommissie komt regelmatig bij elkaar, de volgende vergaderdata staan gepland:

 • 23 oktober 2023
 • 18 december 2023
 • 22 januari 2024
 • 26 februari 2024
 • 4 april 2024
 • 17 juni 2024
 • 8 juli 2024
 • 28 augustus 2024

Stuur je verzoek uiterlijk 6 werkdagen voor de vergadering in. Houd er rekening mee dat de afhandeling van een verzoek maximaal zes wekenkan duren. Waar mogelijk probeert de examencommissie je sneller van antwoord te voorzien.


Contactgegevens:

Postadres:
Radboud Universiteit
Examencommissie Sociologie
t.a.v. secretaris
Postbus 9104
6500 HE NIJMEGEN

Inleveren brief:
examencommissiesociologie
@maw.ru.nl