Faculteit der Sociale Wetenschappen
Zoek in de site...

Opleidingscommissie

Zowel de bacheloropleiding als de masteropleiding hebben een opleidingscommissie, deze vergaderen gezamenlijk.
Deze beide commissies bestaan uit drie leden van de wetenschappelijke staf en drie studentleden. De leden van de wetenschappelijke staf worden door de decaan van de faculteit op voordracht van de opleidingsverantwoordelijke benoemd voor een periode van twee jaar. Studentleden worden gekozen door studenten voor een periode van een jaar. De vergaderingen van de commissies zijn deels openbaar. De commissies geven gevraagd en ongevraagd adviezen over het onderwijsprogramma aan de decaan, opleidingsverantwoordelijke  en examencommissie.

De opleidingscommissie is in studiejaar 2023-2024 als volgt samengesteld:

  • stafleden: Maurice Gesthuizen (lid MA), Nella Geurts (lid BA en MA), Bas Hofstra (lid BA) en Mark Visser (vz BA en MA).
  • studentleden bachelor: Lotte Hendriks (B2), Sammy Kruizinga (B3) en Bo Verstegen (B3)
  • studentleden master: Ilya Buma en Nora-Luca Sorée (allen MA)
  • secretaris: Charlot Sanders (tevens opleidingscoördinator en studieadviseur Sociologie)
  • ondersteuning: Jeannette van Aarle (o.a. notulen)
  • schaduwleden: Bram van Kooten (B1), Kyra Noordhof (pre-master)

Zowel stafleden als studentleden functioneren voor de commissie waarvan zij geen lid zijn als adviserend lid. 
Voor opmerkingen/ klachten over je studie kan je terecht bij de studentleden van de opleidingscommissies. Dit kan door één van hen aan te spreken (tijdens bijvoorbeeld een college) of door een mail te sturen aan: olcsociologie@ru.nl