Faculteit der Sociale Wetenschappen
Zoek in de site...

Arbeidsmarktoriëntatie

Op deze pagina vind je informatie over de arbeidsmarktoriëntatie van de opleiding Sociologie. Meer informatie over stages, loopbaantips, vacatures of andere arbeidsmarkt gerelateerde punten: neem een kijkje op de website van Career Service:

Studenten Sociologie worden opgeleid tot sociaal-wetenschappelijk onderzoeker. Dat betekent niet dat voor hen enkel een toekomst is weggelegd als onderzoeker. Een academische houding wordt door veel bedrijven als een voorwaarde voor bepaalde functies gezien. En dat is precies wat studenten tijdens de studie Sociologie wordt bijgebracht: een academische manier van denken en het doen van gedegen onderzoek. Dat betekent kritisch en analytisch denken en de durf hebben om vraagstukken vanuit nieuwe invalshoeken te benaderen.

Recent is onderzoek gedaan naar de loopbanen van alumni (1990-2005) van de Faculteit der Sociale Wetenschappen, dus ook van alumni van de opleiding Sociologie. Hieronder een aantal uitkomsten van dit onderzoek. Ben je geïnteresseerd geraakt en wil je meer lezen, dan kan je hiernaast het rapport opvragen. 

* Ruim 80 procent van de afgestudeerden vindt binnen 3 maanden een betaalde baan, bij meer dan de helft van de afgestudeerden sluit deze baan direct aan op het afstuderen.

* Sociologie alumni zijn vooral werkzaam in de gebieden 'onderzoek/ onderwijs', 'overheid' en 'overige dienstverlening'

* Sociologie alumni vinden dat de opleiding voldoende voorbereidt op de arbeidsmarkt op het gebied van 'specifieke sociologische en algemeen sociaal wetenschappelijk vakkennis', 'specifiek sociologie en algemeen sociaal wetenschappelijke methoden van onderzoek', 'veldkennis', 'reflecteren', 'samenwerken', 'diagnostische vaardigheden', 'ict-vaardigheden' en 'multidisciplinair werken'

* 66% van de sociologie alumni is van mening dat de startfunctie inhoudelijk goed aansluit bij de opleiding sociologie. Daarnaast vindt 60% dat er in het werk een beroep wordt gedaan op de competenties die specifiek zijn voor de opleiding sociologie.