Faculteit der Sociale Wetenschappen
Zoek in de site...

Tijdens je studie

Allereerst komt een oriëntatie op de arbeidsmarkt aan de orde in het B3 vak 'Stage: Arbeidsmarktoriëntatie' (15 EC). Deze minimaal vier maanden durende leerstage is gericht op het in de praktijk brengen van aangeleerde onderzoeksvaardigheden. Het gaat daarbij om het analyseren van gegevens, het rapporteren over analyses, het invoeren en cleanen van datamateriaal, het verzamelen van gegevens, het aanleveren van gegevens voor beleidsrapportages, et cetera. De stagewerkzaamheden vinden meestal plaats in een instituut dat is gericht op toegepast en/of beleidsgericht sociaal-wetenschappelijk onderzoek (onderzoeksafdeling gemeente of ministerie, onderzoeksinstituut zoals SCP, commercieel onderzoeksbureau), maar kan ook academisch van aard zijn (bij een andere sectie Sociologie in Nederland).

Daarnaast komt arbeidsmarktoriëntatie aan de orde bij de jaarlijkse 'Terugkomdag Sociologie'. Tijdens deze, meestal in juni gehouden, middag komen verschillende alumni vertellen over hun eerste ervaringen op de arbeidsmarkt. Centraal daarbij staat hoe zij, vanuit het gezichtspunt van de beroepspraktijk, terugkijken op de gevolgde opleiding Sociologie. De terugkomdag is primair bedoeld voor studenten die het MA programma volgen, maar ook BA studenten worden voor deze middag uitgenodigd.