Faculteit der Sociale Wetenschappen
Zoek in de site...

Studeren in het buitenland

Het is voor studenten Sociologie goed mogelijk een deel van de studie in te vullen aan een buitenlandse universiteit. Studenten uit het bachelorprogramma kunnen de studieonderdelen die aan een buitenlandse universiteit worden behaald, na goedkeuring door de examencommissie, gebruiken als invulling van de vrijekeuze ruimte. Het studieprogramma is helemaal ingericht op deze mogelijkheid. Als een student het tweede semester van het derde bachelorjaar in het buitenland vertoeft zal hij of zij niet of nauwelijks studievertraging ondervinden.

Wil je tijdens je studie een periode aan een buitenlandse universiteit studeren, dan dien je daartoe zelf initiatieven te nemen. Je moet er rekening mee houden dat de voorbereidingen hiervoor minstens een half jaar voor je weg wilt gaan moeten zijn getroffen. Wil je naar een universiteit buiten Europa, dan is vaak een langere voorbereidingstijd noodzakelijk.

Er zijn verschillende mogelijkheden om te studeren in het buitenland

Binnen de EU:
Via het Erasmus+programma zijn er mogelijkheden voor uitwisseling. Dit programma wordt gesubsidieerd door de Europese Unie. In het Erasmus+programma zit een groot aantal Europese universiteiten waarbij de opleiding Sociologie met name contacten heeft met Westfälische Wilhelms-Universität te Münster (Duitsland), Uniwersytet Jagiellonski te Krakow (Polen) en Queen's University of Belfast (Groot-Brittannië). Daarnaast is het, mits het aantal beschikbare uitwisselingsplaatsen dat toelaat, soms mogelijk om via een uitwisselingscontract van een andere opleiding te gaan.

Buiten de EU:
Uitwisseling met universiteiten buiten de Europese Unie is ook mogelijk. Radboud International van de Radboud Universiteit beschikt over alle mogelijke informatie hiervoor. Hiervoor gelden vaak eerdere deadlines wat betreft aanmelding. Radboud International beschikt over informatie voor bijzondere studie- en onderzoeksbeurzen voor studenten en pas afgestudeerden.

De meest recente presentatie over studeren in het buitenland kan je vinden in jouw Brightspace Space van Sociologie. Heb je vragen of wil je plannen bespreken? Neem contact op met de Internationaliseringscoördinator voor Sociologie, Charlot Sanders, charlot.sanders@ru.nl