Faculteit der Sociale Wetenschappen
Zoek in de site...

Regeling keuzevakken & vervanging Stage

Om een studieperiode in het buitenland te ondersteunen is een regeling ten aanzien van invulling van de vrije keuzeruimte en vervanging stage opgesteld. Je kan gebruik maken van deze regeling als je nominaal studeert en dus binnen 3 jaar je bachelor behaalt. De examencommissie beoordeelt vooraf per student en alleen op verzoek van de student of deze regeling in de situatie van de student toegepast kan worden.

NB: voor studiejaar 2023-2024 kunnen de regels m.b.t. het aantal te behalen punten voor de vrije keuzeruimte i.c.m. het vervangen van de stage wijzigen.

De voorwaarden zijn als volgt:

  • Student behaalt minimaal 27 studiepunten in het buitenland: (minimaal) 12ec voor keuzevakken en 15ec voor stage.
  • Totaal behaalt student 18ec aan keuzevakken, zoals standaard het geval is. Dit mag volledig in het buitenland gedaan worden. In dat geval wordt in totaal 33ec in het buitenland behaald (18ec keuzevakken + 15ec stage)
  • Student dient voor aanvangvan de buitenlandervaring een verzoek in bij de examencommissie om toestemming te vragen voor het omzetten van in het buitenland behaalde studiepunten voor cursorisch onderwijs in studiepunten voor de stage.
  • Indien het studieprogramma nog niet definitief is, baseer je je aanvraag op het studieprogramma van het lopende jaar. Een wijziging op het goedgekeurde vakkenpakket kun je tot één maand na aankomst in het buitenland naar de examencommissie sturen.
  • De regeling is alleen toegestaan wanneer je nominaal studeert en binnen 3 jaar je bachelor haalt.

De goedkeuring kan middels het Aanvraagformulier keuzevakken minor buitenland EN stagevervanging worden aangevraagd bij de examencommissie. Je kunt formulier downloaden op de pagina Formulieren.