Faculteit der Sociale Wetenschappen
Zoek in de site...

Master

De masteropleiding Sociologie: beleid en praktijkgericht onderzoek in Nijmegen leidt je op tot een breed gekwalificeerde onderzoeker met diepgaande kennis van sociologische vraagstelling, theorievorming, beleidsprocessen en beleidsonderzoek.
In de masteropleiding leer je om actuele beleidsvragen vanuit een organisatie of instelling aan te pakken met geavanceerde methoden van onderzoek om te komen tot beleidsevaluaties en beleidsaanbevelingen. 

Na deze masteropleiding beschik je over uitgebreide onderzoeksvaardigheden om daarmee concrete maatschappelijke verschijnselen, zoals schooluitval van allochtonen, diversiteit en integratie, armoede en uitsluiting, jongeren op de arbeidsmarkt, pesten op school, of cultuureducatie, te bestuderen, te evalueren, en te komen tot beleidsaanbevelingen. De opleiding in Nijmegen is daarbij vooral gericht op het doen van onderzoek om zo te kunnen komen tot empirisch gefundeerde uitspraken over het al dan niet succesvol zijn van beleid.

De onderdelen en opbouw van het programma kan je raadplegen in de studiegids Master Sociologie.