Faculteit der Sociale Wetenschappen
Zoek in de site...

Toelating master

Toelating tot de master Sociologie is alleen mogelijk als je:

  • de bacheloropleiding Sociologie aan de RU hebt afgerond óf
  • de (verkorte) pre-master Sociologie aan de RU hebt afgerond óf
  • met een andere vooropleiding door de examencommissie wordt toegelaten.

Startdatum:

  • Je kunt maar op één moment met de masteropleiding Sociologie starten, namelijk op 1 september.

Heb je vragen:
Maak een afspraak bij de studieadviseur (via de online afsprakenmodule).