Faculteit der Sociale Wetenschappen
Zoek in de site...

Overgangsregeling 2014-2015

In verband met wijzigingen in het onderwijsprogramma per studiejaar 2014-2015 zijn er overgangsregelingen opgesteld. Kijk bij het jaar wat voor jou van toepassing.

Bachelor

oude cursus studiejaar 2013-2014 nieuwe cursus studiejaar 2014-2015
bachelor jaar 1 niet van toepassing
bachelor jaar 2

Beleidsproject
(SOW-MAWB2001 - 6ec)

Beleidssociologie
(SOW-SOB2032 - 6ec)
bachelor jaar 3 niet van toepassing


Master

oude cursus studiejaar 2013-2014 nieuwe cursus studiejaar 2014-2015
Afstudeerproject Sociologie
(SOW-SOM4014 - 36ec)
Omvang van het afstudeerproject is
verkleind naar 30ec en er wordt een
extra cursus van 6ec aangeboden
extra cursus:
Werk, gezin en gezondheid
(SOW-SOM4013 - 6ec)
Scriptie sociologie
(SOW-SOM4017 - 30ec)