Faculteit der Sociale Wetenschappen
Zoek in de site...

Regels en richtlijnen

Er zijn verschillende regels en richtlijnen die gelden voor de studenten Sociologie. In het menu links is te hier meer informatie over te vinden.

Algemene informatie over verschillende regelingen is te vinden onder 'Facultaire informatie'.