Strategie Faculteit Sociale Wetenschappen: 2021 – 2026

RU_FSW-strategy-leadbeeld_e-news21-26

In haar strategie ‘A significant impact’ beschrijft het College van Bestuur van de Radboud Universiteit speerpunten en ambities voor de periode 2020-2025. Dat gebeurt voor vijf domeinen: Onderwijs, Onderzoek, Impact, Mensen, en Faciliteiten.

De Faculteit Sociale Wetenschappen (FSW) heeft in lijn hiermee het afgelopen jaar gewerkt aan een strategie voor onze eigen faculteit, met 10 speerpunten voor de komende vijf jaar.

In de facultaire strategie (pdf, 1,3 MB) staat een compleet overzicht van de speerpunten en ambities voor de komende jaren.

>Lees de Engelse versie

Reageer hier op de strategie: bestuur@socsci.ru.nl