Zoek in de site...

In contact blijven. Over afstand en nabijheid. (Symposium)

Datum
vrijdag 27 januari 2023Plaats in agenda
Tijd
13:00 tot
Locatie
Collegezalencomplex (CC4) Campus Radboud Universiteit
Organisator
Hans Schilderman, Ignace de Haes (organisatie)
Subtitel
Faculteitssymposium FTR & 10e Religie en Zorg symposium
Beschrijving

Van de psychiater Rümke is de uitspraak: ‘Een goede relatie wordt gekenmerkt door maximale toenadering met behoud van distantie’. Dat geldt in het bijzonder voor professionele relaties en institutionele contacten: die tussen patiënt en hulpverlener, student en docent, of werknemer en leidinggevende. We willen in dergelijke rollen van beide kanten doorgaans niet koel, functioneel en afstandelijk overkomen, maar liever warm, betrokken en nabij. Het vinden van een balans vergt echter een subtiel aftasten van elkaars verwachtingen in functie van de professionele doelstelling van het contact. Doorgaans gaat dat vanzelfsprekend goed maar ook wel met vallen en opstaan. De posities en rollen zijn in het contact immers niet gelijk en worden nu eenmaal ook gekenmerkt door verschillen in status, belang, vaardigheid, kennis en macht.

Falende balans?

De afgelopen jaren is een falende balans van afstand en nabijheid regelmatig in het nieuws. Misbruikaffaires zijn daarvan het meest evidente voorbeeld, maar denk ook aan de discussies rond de cultuurstrijd waar machtsverschillen belangrijk blijken, of aan falende overheidscommunicatie waarbij het vertrouwen in instituties verdwenen lijkt. Een toenemende aandacht voor slachtofferschap is een vanzelfsprekend gevolg.

Alle reden om het tiende symposium ‘Religie en zorg’ annex het faculteitssymposium aan dit thema te wijden. Dat doen we door inleidingen met daarin drie disciplinaire perspectieven op afstand en nabijheid, en daarna een keuzemenu van groepsbijeenkomsten met lessen uit verschillende contexten. Het symposium is bedoeld voor de studenten en alumni van de faculteit, haar bestuur en staf en overige geïnteresseerde professionals. Het symposium wordt jaarlijks georganiseerd vanuit de leerstoel ‘religie en zorg’ met als bijzonder doel het ontwikkelen van het facultaire netwerk van geestelijk verzorgers.

bril

Inleidingen (collegezalencomplex zaal CC4)

13.00 Ontvangst met koffie en thee. Cultuurcafé, Collegezalencomplex

13.30 In contact blijven  
Inleider: Hans Schilderman, hoogleraar Religie en zorg

13.45 De psychologie van afstand en nabijheid  
Inleider: Esther Kluwer, hoogleraar Duurzame relaties en welzijn

14.15 De theologie van afstand en nabijheid 
Inleider: Mariecke van den Berg, hoogleraar Feminisme en christendom

14.45 De filosofie van afstand en nabijheid  
Inleider: Herman Westerink, hoogleraar Levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid.

15.15 Pauze

15.45 Groepen (naar keuze)

1. Zorg: lessen uit de coronapandemie. 
De coronapandemie heeft ons ervan doordrongen hoe belangrijk nabijheid in de zorg is en hoe pijnlijk het gedwongen afstand nemen is. In de spreekkamer van de arts is nabijheid en afstand aan de orde van de dag. Bij bepaalde groepen kwetsbare patiënten is er echter geen sprake van een keuze wat betreft nabijheid of afstand. Hoe gaan zij om met corona-gerelateerde restricties en wat kunnen we van hen leren? 
Inleider: Sandra van Dulmen, hoogleraar Communicatie in de gezondheidszorg, in het bijzonder in de eerste lijn.

2. Onderwijs: lessen uit het vormingswerk. 
In de opleiding van jonge mensen in middelbaar en hoger onderwijs is vorming een belangrijk aandachtsveld. Het doel is om zelfstandige, vrije en goede persoonlijkheden mogelijk te maken. Maar wie leert hier wie, en vooral hoe? Valt dergelijke autonomie eigenlijk wel te leren, en verdwijnt aandacht voor afhankelijkheden daarin niet uit het perspectief? 
Inleider: Jan Bransen, hoogleraar Filosofie van de gedragswetenschappen.

3. Religie: lessen uit de misbruikaffaires. 
De kerken hebben de afgelopen jaren in het centrum gestaan van de aandacht van seksueel misbruik. Ze waren daarin weliswaar één van de verschillende settings waarin dat gebeurde, maar de impact is vooral groot omdat kerken normatieve organisaties zijn met evidente voorbeeldfuncties. Hoe is normatief gezag terug te winnen, en hoe kan bevorderd worden dat normatieve macht en morele verantwoordelijkheid in balans blijven? 
Inleider: Marc de Kesel, hoogleraar Theologie, Mystiek en Moderiniteit.

4. Bestuur: lessen uit de overheid 
De overheid – die de burger institutioneel vertegenwoordigt - wordt in toenemende mate beleefd als afstandelijk en niet meer nabij aan de burger zelf. De digitale media beïnvloeden de overheidscommunicatie van beide zijden en overheden hebben – net als alle instituties - moeite om een nieuwe balans van afstand en nabijheid te vinden. Wat zijn de ervaringen en plannen op dit terrein? 
Inleider: René ten Bos, hoogleraar Filosofie van de managementwetenschappen

5. Communicatie: lessen uit de media 
De digitalisering schept geheel nieuwe verhoudingen tussen afstand en nabijheid: social media scheppen mogelijkheden voor anoniem contact met indringende boodschappen, maar zorgen ook voor grote ‘sociale snelheden’ van die berichten door verschillende netwerken. Private en publieke communicatie blijken steeds moeilijker van elkaar te onderscheiden. Wat zijn de consequenties voor de verhouding van afstand en nabijheid? 
Inleider: Bart Jacobs, hoogleraar Beveiliging en correctheid van programmatuur.

16.30 Forum 
Begeleider: Hans Schilderman

17.00 Borrel en hapjes (Yard, Sportcafé)

Contactpersoon
Ignace de Haes
E-mail
Aanmelden

Dit symposium word je gratis door de FTR aangeboden.

Aanmelden  via deze link.

Je geeft daarbij ook aan in welke groep je ingedeeld wil worden. Eén week voor het symposium krijg je nog een bevestiging. Wanneer je onverhoopt niet mocht kunnen komen, geef het dan door, zodat ook anderen een kans krijgen dit symposium te bezoeken.


Voor wie is dit symposium bedoeld?

Het symposium wordt gratis aangeboden door de FTR en is bedoeld voor de studenten en alumni van de faculteit, haar bestuur en staf en overige geïnteresseerde professionals binnen en buiten de universiteit. Daarnaast is het bedoeld voor professionals in de zorg. Het symposium wordt jaarlijks georganiseerd vanuit de leerstoel ‘religie en zorg’ met als bijzonder doel het ontwikkelen van het facultaire netwerk van geestelijk verzorgers (bijscholingspunten voor SKGV-register is aangevraagd).

ferd-zien-en-horen-naast-12_1

Aanmelden via deze link.

Je geeft daarbij ook aan in welke groep je ingedeeld wil worden. Eén week voor het symposium krijg je nog een bevestiging.