Zoek in de site...

Social Safety: What Does it Mean? | Academic Affairs with Ombuds Officer Nancy Viellevoije-Geers, philosopher Lotje Siffels and student Rizka Simons (Gesprek)

Datum
woensdag 15 februari 2023Plaats in agenda
Tijd
12:30 tot
Locatie
Collegezalencomplex, CC4, Radboud University, Mercatorpad 1
Organisator
Radboud Reflects and Radboud Diversity Equity and Inclusion Office
Spreker
Ombuds Officer Nancy Viellevoije-Geers, philosopher Lotje Siffels and student Rizka Simons
Beschrijving

Social Safety: What Does it Mean? | Academic Affairs met ombudsfunctionaris Nancy Viellevoije-Geers, filosoof Lotjes Siffels and student Rizka Simons

The discussion around social safety in academia is arguably more prominent than ever. In universities all over the country, people are wondering how to provide an environment where students and staff feel welcome, safe and respected. But what does social safety actually mean? Why is it important, and who are responsible for a socially safe environment? Come and learn from Ombuds Officer Nancy Viellevoije-Geers, philosopher Lotje Siffels  and student Rizka Simons about social safety.

Widely used term

It has been hard to miss the past year: the discussion around social safety has sprung up within government institutions, sports organizations, corporations, television programs and universities. Our own university was no exception. With each new revelation about abuses of power, intimidation and other malpractices, the discussion around socially safe environments broadens. The term is now so widely used, that the question rises whether we are all talking about the same thing. Is social safety a general goal we can all strive towards, or is its meaning highly context dependent? And how can we prevent the term from becoming too broad, and thus empty?

Responsibility

Universities have always been places where an increasingly diverse collection of opinions, backgrounds and identities meet. With this diversity comes a collective responsibility to make sure everyone feels welcome and is respected. How does this responsibility shape our university’s policy? What progress is being made and in which areas is there still work to be done? And is social safety a goal that can be attained, or is it a practice that will always need attention?

Radboud Ombuds Officer Nancy Viellevoije-Geers, philosopher Lotje Siffels and student Rizka Simons discuss these and related questions. Program manager Pam Tönissen moderates the conversation. Come and ask your own questions!

About the speakers

Nancy Viellevoije-GeersNancy Viellevoije-Geers is Ombuds Officer at Radboud University. She has a background in Dutch Law and worked as an employment lawyer for more than thirty years. She has been active as registered mediator since 2004, and provides mediation processes in healthcare and education. In her capacity as Ombuds officer, she works to promote social safety within Radboud University.

Lotje SiffelsLotje Siffelsis a PhD candidate at the Department of Philosophy, Theology and Religious Studies at Radboud University. In her research she focusses on digital ethics and the googlization of health. Additionally, she is a member of the Advisory Committee on Social Safety and Inclusion (ACSSI) at the Department of Philosophy, Theology and Religious Studies.

Rizka SimonsRizka Simonsis a student Law and Management at Radboud University. She is the former chair of the Student Council.Participation

Attending this program is  free of charge. Registration is not mandatory.

Register

Subscribe to the English e-mail newsletter and be the first to know about new programming, the latest reviews, video's and more.

This is a program Radboud Reflects and Radboud Diversity Equity and Inclusion Office.

NEDERLANDS

De discussie over sociale veiligheid in de academische wereld is misschien wel prominenter dan ooit. Op universiteiten in het hele land vragen mensen zich af hoe ze een omgeving kunnen bieden waar studenten en medewerkers zich welkom, veilig en gerespecteerd voelen. Maar wat betekent sociale veiligheid eigenlijk? Waarom is het belangrijk en wie zijn verantwoordelijk voor een sociaal veilige omgeving? Kom en leer van ombudsfunctionaris Nancy Viellevoije-Geers, filosoof Lotje siffels en student Rizka Simons over sociale veiligheid.

Veelgebruikte term

Het was het afgelopen jaar moeilijk te missen: de discussie rond sociale veiligheid heeft de kop opgestoken binnen overheidsinstellingen, sportorganisaties, bedrijven, televisieprogramma's en universiteiten. Onze eigen universiteit was geen uitzondering. Met elke nieuwe onthulling over machtsmisbruik, intimidatie en andere misstanden wordt de discussie rond sociaal veilige omgevingen breder. De discussie over sociale veiligheid in de academische wereld is misschien wel prominenter dan ooit. De term wordt inmiddels zo veel gebruikt, dat de vraag rijst of we het allemaal over hetzelfde hebben. Is sociale veiligheid een algemeen doel waar we allemaal naar kunnen streven, of is de betekenis ervan sterk contextafhankelijk? En hoe kunnen we voorkomen dat de term te breed wordt, en dus leeg?

Verantwoordelijkheid

Universiteiten zijn altijd plaatsen geweest waar een steeds diversere verzameling van meningen, achtergronden en identiteiten elkaar ontmoeten. Met deze diversiteit komt een collectieve verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat iedereen zich welkom voelt en wordt gerespecteerd. Hoe geeft deze verantwoordelijkheid vorm aan het beleid van onze universiteit? Welke vooruitgang wordt er geboekt en op welke gebieden is er nog werk aan de winkel? En is sociale veiligheid een doel dat bereikt kan worden, of is het een praktijk die altijd aandacht nodig zal hebben?

Radboud ombudsfuntionaris Nancy Viellevoije-Geers, ombudsfunctionaris Nancy Viellevoije-Geers, filosoof Lotje siffels en student Rizka Simons bepsrekn deze en aanverwante vragen. Programmaker Pam Tönissen  modereert het gesprek. Kom en stel je eigen vragen!

Over de sprekers


Nancy Viellevoije-GeersNancy Viellevoije-Geers
is ombudsfunctionaris aan de Radboud Universiteit. Zij heeft een achtergrond in Nederlands recht en is meer dan dertig jaar arbeidsrechtadvocaat geweest. Sinds 2004  is zij bemiddelaar en verzorgt zij bemiddelingstrajecten in de zorg en het onderwijs. In haar hoedanigheid van ombudsfunctionaris zet zij zich in voor de sociale veiligheid binnen Radboud Universiteit.

Lotje SiffelsLotje Siffels is promovendus aan de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit. Ze richt zich in haar onderzoek op digitale ethiek en de googlization van gezondheid. Verder is zij lid van de adviescommissie voor sociale veiligheid van haar faculteit.

Rizka SimonsRizka Simons is voormalig USR voorzitter en student Recht en Management aan de Radboud Universiteit.


Deelname

Deelname aan dit programma is gratis. Registratie is niet verplicht

Inschrijven