FTR in 100 verhalen

De faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen (FTR) bereidt zich voor op feest. In 2023 bestaat de Radboud Universiteit honderd jaar. Daarom willen we het lustrum in 2023 op gepaste wijze vieren en kijken we op een bijzondere manier naar onze geschiedenis.

In 1923 heette de universiteit nog de Roomsch Katholieke Universiteit. De universiteit bestond bij oprichting uit de Faculteit der Theologie, de Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Onze huidige disciplines wijsbegeerte en theologie stammen nog uit deze tijd. We nemen onze andere disciplines, Islamstudies en Religiewetenschappen, mee in deze honderd verhalen.


FTR in 100 verhalen