2012. FTR Voetbaltoernooi

Datum bericht: 2 mei 2023

_MG_3902 (1)

Het FTR-voetbaltoernooi leverde in 2012 de mooiste foto's op. Het toernooi zelf is al gestart voordat de Faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen in 2011 tot stand kwam. Daarvoor werd er proef gedraaid onder de naam 'facultaire unie'. Het eerste toernooi werd in 2009 georganiseerd, vond altijd plaats tijdens de introductie in augustus en werd afgesloten met een barbecue. Ook de supporters lieten zich de bbq welgevallen. Verbroedering alom.

Door Ignace de Haes

De teams die meededen bestonden uit de docenten van filosofie en van theologie & religiewetenschappen; de studenten en de aanstaande studenten van deze opleidingen. Later kwam daar het onderwijsbureau bij. Zes tot zeven teams. De studenten Filosofie gingen er meestal met de beker vandoor.

In 2015 vond het laatste toernooi plaats. Toevalligerwijs vond dat bijna tegelijkertijd plaats met de aanstelling van Jasper Uiterwaal als bestuursondersteuner. Het werd al snel duidelijk dat hij geen voetbalaanhanger was. Hij zit dicht bij het vuur en heeft zijn bezwaren bij het bestuur toegelicht. Het belangrijkste argument is dat HIJ niet van voetbal houdt (sowieso niet van sport) en dat er daardoor een groep gedwongen werd alleen supporter te zijn en die rol bevalt Uiterwaal niet. Daarnaast vielen er steeds meer gewonden (helaas is dat waar), de stafleden werden ouder en zetten hun kinderen in (inderdaad onsportief) en het was toch een grote organisatie (nou en?). Er werd naar de bestuursondersteuner geluisterd en het onvolprezen voetbaltoernooi veranderde in 2016 in een onschuldig sporttoernooi met onder meer volleybal. Maar dit was slechts een schijnmanoeuvre. Want wat toverde de tot inmiddels plaatsvervangend secretaris uit de hoge hoed. Een heus agendapunt op de stafvergadering van 17 december 2017.

Openingsactiviteit facultair jaar

Omdat het animo voor de sportdag als start van het nieuwe facultaire jaar afneemt, is er een brainstorm geweest over een alternatieve invulling. Daar zijn drie opties uit ontstaan: niks veranderen, een sporttoernooi light met toegankelijkere sporten, of een pubquiz. Uit de peiling onder alle aanwezigen bleek er een duidelijke voorkeur te zijn voor een pubquiz en het sporttoernooi light was een goede tweede. Er gaat nu verder nagedacht worden over een verdere uitwerking en er hebben al enkele collega’s aangeboden mee te helpen.

En jawel hoor in 2018 en 2019 werd er een andere koers gevaren. De beroemde pubquizzen deden inderdaad hun intree. En wie had het hoogste woord? Juist: Uiterwaal. Gefeliciteerd Jasper. Het is gelukt. Eindelijk op de voorgrond en je optreden heeft blijkbaar zo’n indruk gemaakt dat jij per 1 januari 2019 de officiële bestuurssecretaris werd.

In 2020 en 2021 werd er helaas niets georganiseerd vanwege corona. En in 2022......... Alleen maar een borrel. Wel gezellig hoor, maar waar blijven de tijden van weleer?????? Tja. Inmiddels ben ik ook te oud geworden om te voetballen. Dan maar liever een pubquiz onder de bezielende leiding van Jasper.

fftr2012

_MG_3449

_MG_3438

_MG_3471_MG_3456_MG_3465

_MG_3462_MG_4020

_MG_3988


Fußballgott

Kees Waaijman (tot 2010 hoogleraar spiritualiteit en directeur van het Titus Brandsma Instituut) is Ajaxsupporter en vergeleek regelmatig spiritualiteit met een potje voetbal. Hieronder zie je hem daadwerkelijk met een bal.

Waaijman werkte mee aan een Duitstalige essaybundel over de relatie tussen religie en voetbal. Ook collega Georg Essen (hoogleraar dogmatiek tussen 2001 en 2010 en fan van Borussia Dortmund) schreef een artikel.

Onder de kop "Van het janken en juichen in het voetbalstadion kan de kerk nog wat leren" worden de beide voetbalkenners door het dagblad Trouw (12 juni 2006) geïnterviewd.

De intro gaat als volgt:

"Het WK voetbal is begonnen, tot genoegen van de theologen Kees Waaijman en Georg Essen. Zij schreven mee aan de essaybundel ’Fußballgott’, over de relatie tussen religie en voetbal. „Voor Jezus was de visserij een parabel; voor ons voetbal.”

Voor de supporters van Borussia Dortmund is zaterdag, de speeldag, een feestdag die de monotomie van hun alledaagse leven doorbreekt. Dat is een equivalent van de christelijke zondag, de islamitische vrijdag of de joodse sabbat. Mensen hebben behoefte aan een verbijzondering van het alledaagse leven met een plechtigheid. Voetbal heeft de rituelen van religie, maar het is geen religie aldus Essen. Voetbal verlost niet. Het gaat niet om genade maar om succes, zo meent hij.

„Ik zie in voetbal pogingen om de chaos terug te draaien, het toeval te bedwingen, terwijl dat nooit lukt. Dat is precies wat in het alledaagse leven belangrijk is: je probeert grip op de situatie te houden, bent aan één kant bang dat dat niet lukt, maar toch houd je vertrouwen in de goede afloop.”

Waaijman beaamt dat voetbal geen religie is, maar je kunt er wel spirituele wijsheden uithalen. In de Trouw van 6 juni 2006 zegt hij al:  "Wie spiritualiteit goed wil doorgronden moet goed naar voetbal kijken. Ascese, jezelf pijn doen, zwoegen: dat werkt in het stadion, noch er buiten. Wees aanspeelbaar, leer wegbewegen en laat de bal het werk doen".

Un momento dado

Waaijman citeert in media-optredens regelmatig Johan Cruyff.  "Je hebt maar één kans om op tijd te zijn; anders ben je te vroeg of te laat." 'Un momento dado' is een geweldige spirituele uitspraak. Het gaat om het nu, om het zijn. Niet alleen in voetbal, maar ook in het leven. Dat 'op tijd zijn' is niet alleen in het voetbal, maar ook in de spiritualiteit een grondregel. Als je goed kijkt en nadenkt, is alles gegeven. De kunst is deze genadige momenten niet over het hoofd te zien. Er niet overheen leven dus, want iedere seconde is een gave, een genademoment. 'Un momento dado'.

In Trouw van 4 juni 2016 zegt Waaijman:

Ik zie voetbal als een parabel voor het geestelijk leven. Voetbal is zo wisselvallig als het leven zelf. Met die wisselvalligheid proberen we zo goed mogelijk om te gaan. Het is erop of eronder, winnen en verliezen, ten onder gaan en erdoorheen komen. De kunst is er te zijn. Beschikbaar zijn. Vrij staan. Laat de bal het werk doen. Beweeg mee.