Zoek in de site...

Lyke de Vries dook voor haar proefschrift in de Rozenkruisers-manifesten

Datum bericht: 13 mei 2020

Dr. Lyke de Vries vertelt over het afronden van haar proefschrift in zowel Nijmegen als Oxford. Haar onderzoek richt zich op de vroegmoderne periode waarin de Rozenkruisers-manifesten, een aantal teksten uit de zeventiende eeuw, werden gepubliceerd. Deze manifesten zetten zich af tegen middeleeuwse tradities en veroorzaakten veel opschudding.

Stroom van reacties

"Mijn proefschrift gaat over de idee van een algehele hervorming of verandering in de vroegmoderne periode. Aan het begin van de 17e eeuw werden de Rozenkruisers-manifesten gepubliceerd, die zoveel stof deden opwaaien dat er binnen 10 jaar meer dan 400 reacties op waren verschenen. Deze manifesten riepen op tot een algehele hervorming van religie, politiek en wetenschap. Mijn proefschrift onderzoekt dit thema in de manifesten, de voorgeschiedenis van deze roep om verandering en de vroegste reacties erop."

Voorheen verkeerd geïnterpreteerd

"De manifesten waren anoniem gepubliceerd, maar er wordt vermoed dat de teksten geschreven waren door Johann Valentin Andreae, een Lutherse theoloog en kleinzoon van Jakob Andreae, die betrokken was bij het schrijven van de belijdenisgeschriften van de Lutherse kerk. Mede als gevolg hiervan zijn deze teksten vaak als Lutherse teksten geïnterpreteerd. In mijn proefschrift laat ik zien dat de inhoud van de manifesten niets te maken heeft met het orthodox Lutheranisme, en veel elementen in de manifesten zelfs tegen de orthodox Lutherse leer ingaan.

Daarnaast blijkt dat er twee bewegingen samenkomen in de manifesten: een beweging naar het verleden en een beweging naar de toekomst. De auteurs pogen oorspronkelijke kennis te herstellen en moedigen het ontwikkelen van nieuwe kennis aan. In beide gevallen wordt er afgezet van middeleeuwse en universitaire tradities. Verder heb ik nieuw licht geworpen op de oorsprong van verscheidene elementen in de manifesten, het auteurschap van de teksten, en op het denken van enkele vroegmoderne auteurs, onder wie bijvoorbeeld de beroemde alchemist Andreas Libavius."

Waarom deze teksten?

"Ik heb mijn masterscriptie geschreven over een van de bekendste hervormers van de geneeskunst in de 16e eeuw, Theophrastus Paracelsus. Via Paracelsus ben ik bij de manifesten gekomen: hij is de enige recente auteur die bij naam genoemd wordt in deze teksten. Na de publicatie van de manifesten waren er veel zogenaamde Rozenkruisers ook geïnteresseerd in de werken van Paracelsus, dus er bestaat enige overlap in de invloed die Paracelsus' werken en de Rozenkruisers manifesten hebben gehad."

Harry Potter-bibliotheek

"Tijdens mijn promotieonderzoek heb ik ieder jaar een paar maanden in Oxford gestudeerd. Ik vond het heel bijzonder om in de Bodleian Library, de bibliotheek van de Universiteit van Oxford, te mogen werken. De Duke Humphrey's Library is niet alleen bekend van Harry Potter, maar het is ook de plek waar al eeuwen studenten en docenten lezen en werken. Ik vond het bijzonder om in eeuwenoude bankjes te werken, omringd door eeuwenoude boeken."