Zoek in de site...

Dr. Annemarie van Stee won de Keetje Hodshon Prijs: lees nu het juryrapport en haar reactie

Datum bericht: 16 juli 2020

In april werd bekend dat dr. Annemarie van Stee de Keetje Hodshon Prijs 2020 voor oorspronkelijk onderzoek in de geesteswetenschappen had gewonnen, uitgereikt door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW). Inmiddels is het juryrapport beschikbaar. Lees hier meer over haar onderzoek op het snijvlak van de filosofie en cognitieve neurowetenschap, waarom dat deze prijs verdient, en hoe de winnares zelf reageerde.

Snijvlak van filosofie en neurowetenschap

Annemarie van Stee is op dit moment verbonden als docent en programmacoördinator aan onze faculteit, en won de prijs met haar promotieonderzoek aan de Universiteit Leiden. In haar proefschrift laat ze zien dat concepten als liefde en zelfreflectie zowel vanuit de filosofie als de neurowetenschappen op een vruchtbare manier bestudeerd kunnen worden. De inzichten vanuit de twee disciplines zijn verschillend en hoeven dus ook niet in competitie met elkaar te staan. Sterker nog, ze kunnen elkaar juist aanvullen.

Juryrapport

Inmiddels is het juryrapport beschikbaar, waarin de jury uitlegt waarom juist dit onderzoek deze prijs verdient:

“De dissertatie is bijzonder goed geschreven, er wordt vanuit grote vertrouwdheid met de materie geargumenteerd, en is op een prachtige manier georganiseerd. Het is een studie die ons wezenlijk verder helpt wanneer we de sterkte van de cognitieve neurowetenschap op een intelligente manier willen beoordelen en ook wanneer we willen begrijpen wat de wezenlijke waarde van genuine filosofische reflectie is. Uiteindelijk is de dissertatie een aansporing aan cognitieve neurowetenschappers zich meer bewust te worden van de aannames van hun vakgebied, alsmede van het feit dat zij zich op cruciale punten bedienen van interpretaties waarvoor, filosofisch gezien, alternatieven zijn. Tevens is de dissertatie een aansporing aan filosofen om zich constructief en kritisch te engageren met het zich snel ontwikkelende gebied van de cognitieve neurowetenschappen. De studie bepleit en belichaamt daarmee de meerwaarde en het belang van interdisciplinaire samenwerking.”

Het volledige rapport is te lezen op de website van de KHMW.

Onderzoeksverblijf in de VS nu helaas geen optie

Aan de prijs zit een geldbedrag verbonden dat vrij te besteden is. “Normaal had ik dit bedrag het liefst gebruikt voor een onderzoeksverblijf in de VS, waar ik dan met vakgenoten in gesprek had kunnen gaan. Dat kan nu niet, en helaas weten we ook niet tot wanneer. Misschien dus toch een mooie piano kopen?" (lacht)

Onderwijs en onderzoek

“Vooral de erkenning voor mijn onderzoeksprestaties is erg waardevol voor me, zeker nu ik me zoveel met onderwijs bezighoud (Annemarie van Stee ontwikkelt het nieuwe, interdisciplinaire masterprogramma Well-being, Policy and Society, red.). Deze prijs zet me ook als onderzoeker duidelijk op de kaart. Bovenal is het natuurlijk een enorme eer om zo’n prestigieuze prijs te winnen, een prachtige erkenning voor het onderzoekswerk dat in die dissertatie zit. Ik ben er ontzettend blij mee.”

Filosofie en neurowetenschap aan de Radboud Universiteit

Wil je deze samenwerking van filosofie en neurowetenschap zelf meemaken en hierover leren? Annemarie van Stee geeft in het voorjaar van 2021 een collegereeks over dit onderwerp, waar studenten van de research master Filosofie en de research master Cognitive Neuroscience samen in deelnemen. Je kunt ook een kijkje nemen op de website van Annemarie van Stee, waar je haar (publieks)publicaties kunt lezen over dit onderwerp.