Zoek in de site...

De Faculteit FTR in 100 verhalen

Datum bericht: 13 november 2020

De faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen (FTR) bereidt zich voor op feest. In 2023 bestaat de Radboud Universiteit honderd jaar. In 1923 bestond de toenmalige Roomsch Katholieke Universiteit uit de Faculteit der Theologie, de Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Onze huidige disciplines wijsbegeerte en theologie stammen nog uit deze tijd. We willen het lustrum in 2023 op gepaste wijze vieren en kijken daarom op een bijzondere manier naar onze geschiedenis. We nemen onze disciplines Islamstudies en Religiewetenschappen daar ook in mee.

Honderd jaar in honderd verhalen

Het is de bedoeling om honderd bijzondere verhalen te maken, te beginnen in 1923 en te eindigen in 2023. Die verhalen gaan niet over structuren, organisaties, langdurige processen en analyses, maar over mensen, beelden, gebouwen, gebeurtenissen, getuigenissen en voorwerpen, waarbij tijd en plaats een rol spelen. Elk jaar krijgt immers zijn eigen verhaal. Voorwaarde is wel dat het verhaal iets te maken moet hebben met de geschiedenis en/of actualiteit van de FTR en haar disciplines. We gaan nu beginnen met het maken van de verhalen en het laatste verhaal zal in 2023 geschreven worden.

Iedereen mag meedoen

Iedereen mag een bijzonder verhaal inleveren of suggesties doen waar we het verhaal vandaan kunnen halen: medewerkers, emeriti, studenten, alumni en anderen. Het is duidelijk dat de eerste vijftig jaar de verhalen meestal uit schriftelijke bronnen gaan komen en de laatste vijftig jaar verhalen die we zelf hebben meegemaakt. We zijn benieuwd.

De verhalen worden gepubliceerd op deze website. Het jaar waarin het verhaal zich afspeelt is uitgangspunt. Het verhaal zelf mag ten hoogste anderhalf A4 zijn. Wel mogen er suggesties van websites en achtergrondinformatie gegeven worden die dan als link in het verhaal toegevoegd worden. Omdat alles op deze site gepubliceerd wordt, zijn filmpjes en ander visueel materiaal ook welkom.

Redactieraad

Om alles goed te laten verlopen is er een redactie benoemd. De redactie bekijkt of de verhalen redactioneel een beetje kloppen, maakt de verhalen publicatie-klaar en koppelt deze aan een jaar. Als er meerdere verhalen over één jaar binnenkomen dan is aan de redactie te besluiten welk verhaal het hoofdverhaal wordt. De redactieraad bestaat uit:

  • Christoph Lüthy, decaan FTR, hoogleraar geschiedenis van de filosofie
  • Heleen Murre van de Berg, vice-decaan FTR, hoogleraar Global Christianity en directeur van het Instituut Oosters Christendom
  • Peter Nissen, hoogleraar oecumenica
  • Jan Brabers, universiteitshistoricus

Daarnaast is er ook een uitvoerende redactie die de verhalen zal publiceren:

  • Lara de Die, communicatiemedewerker
  • Ignace de Haes, loopbaan- en stagebegeleider en verantwoordelijk voor alumnirelaties

Heb je een verhaal?

Als je een idee hebt, dan kun je bovengenoemde personen aanspreken. Ook kun je mailen naar ftr100@ftr.ru.nl

Kom maar op met die verhalen. We zijn benieuwd.

Bekijk hier alvast het eerste verhaal uit jaartal 2009. God scheidt hemel en aarde.