Zoek in de site...

Interview Marc Davidson: “Het is een wilsvraag: we weten het, we kunnen het, maar we doen het niet! Waarom niet?”

Datum bericht: 18 november 2020

Per 1 september heeft onze faculteit een nieuwe hoogleraar: Marc Davidson, hiervoor werkzaam bij de Universiteit van Amsterdam, krijgt de leeropdracht Filosofie van duurzaamheid en milieu. Hij begon als natuurkundige, maar uit drang om een verschil te maken is hij geswitcht naar ethiek. Niet alleen gaat hij onderwijs verzorgen over ethiek van duurzaamheid, ook zal hij het College van Bestuur verder adviseren over hoe duurzaamheid een plek kan krijgen op de Radboud Universiteit. Lees hier meer over zijn plannen en zijn visie.

Hoe ben je bij milieufilosofie gekomen?

‘Milieuproblemen zoals klimaatverandering aanpakken is niet zozeer een vraag naar onze capaciteit en middelen. Het ontbreekt ons namelijk niet aan de technische mogelijkheden. Het is gewoon een wilsvraag: we weten het, we kunnen het, maar we doen het niet! Waarom niet? Dat kun je niet binnen de natuurkunde beantwoorden. Met die vraag in mijn hoofd ben ik milieufilosofie gaan studeren en uiteindelijk daarin gepromoveerd.’

Wat kenmerkt de milieufilosofie en wat is de filosofische insteek?

‘Belangrijke vragen binnen de milieufilosofie zijn hoe de huidige problemen zijn ontstaan en hoe we op die problemen behoren te reageren. Ethiek speelt dus een belangrijke rol. Het gaat dan om vraagstukken als: Waarom zouden we ons bekommeren om toekomstige generaties? Wat betekent de natuur voor ons en waarom zouden we die beschermen? Wat is een rechtvaardige verdeling van de kosten en baten van milieubeleid over de bevolking, zowel nationaal als internationaal?’

Is de filosofie daarin cruciaal?

‘Jazeker. Om milieu- en duurzaamheidsbeleid vorm te geven, heb je antwoord nodig op morele vragen. Natuurwetenschappers kunnen daarbij niet helpen, daarvoor heb je echt filosofen nodig. Er wordt wel eens gedacht dat ethiek enkel het terrein is van politici of dominees. Maar juist handelen vraagt om filosofische reflectie. Hoewel er niet maar één goed antwoord bestaat, zijn er wel degelijk betere en slechtere antwoorden.

Daarnaast kun je ook filosoferen over of het aanpakken van milieuproblemen überhaupt wel mogelijk is binnen de huidige politieke en economische systemen. Dat is erg complex: alles loopt door elkaar heen bij het aanpakken van milieuproblemen. Maar wees gerust, ik ga het oplossen hoor!’, grapt Davidson.

Je gaat ook met het College van Bestuur samenwerken. Wat houdt dit in?

‘De Radboud Universiteit heeft al eerder besloten dat filosofie een integraal onderdeel van het curriculum moet zijn voor studenten. Dat gaat nu ook gelden voor duurzaamheid. Ik denk mee met hoe dat voor alle vakgebieden vorm te geven, en met hoe de verschillende disciplines te verbinden aan milieufilosofie. Daarnaast geef ik zelf de cursus ‘Climate crisis’: een cursus die alle vakgebieden behelst. Oké, bijna alle vakgebieden: ik heb tandheelkunde nog niet kunnen incorporeren.’

Zijn er dingen waarvan je ziet dat ze anders moeten op de Radboud Universiteit?

‘Er wordt al veel aandacht besteed aan duurzaamheid, maar met name het vliegen voor congressen blijft een gevoelig punt. Ik geloof erg in het belang van wat je uitdraagt en wat je doet als universiteit. Practice what you preach, anders ben je niet geloofwaardig. Daarnaast helpen duurzame veranderingen de boodschap te laten doordringen en verinnerlijken.’

Geloof je echt in een verschil maken? Ben je nog optimistisch?

‘Jazeker. Ik zie er naar uit om hiermee verder aan de slag te gaan, want we kunnen het wel. Iedereen heeft zijn of haar eigen bereik. Je hoeft niet in je eentje de hele wereld te veranderen: we gaan het samen doen!’

Komend semester (vanaf begin 2021) geeft Marc Davidson de cursus Climate Crisis (6 EC). Alle studenten van de universiteit kunnen inschrijven voor deze cursus.

Meer lezen?