Zoek in de site...

Wetenschappers starten onderzoek naar het democratisch repertoire van Commune van Parijs

Datum bericht: 19 november 2020

Voor het project ‘Vive la Commune: Communalism as a Democratic Repertoire’ hebben onderzoekers Carolien van Ham (politicologie), Gaard Kets (politicologie en geschiedenis), Mathijs van de Sande (filosofie) en Evert van der Zweerde (filosofie) een onderzoeksbeurs van de Gerda Henkel Stichting ontvangen. Het geschiedkundig instituut wil wetenschap bevorderen door projecten op het gebied van geesteswetenschappen te ondersteunen.

Commune van Parijs

De onderzoeksgroep krijgt ruim drie ton voor het project waarin ze onderzoek doet naar de Commune van Parijs, die in 1871 een paar maanden lang over de stad heerste. Liefst 72 dagen lang organiseerden de Parijsenaars zichzelf in democratisch zelfbestuur, totdat de Commune bloedig door de Franse staat werd onderdrukt, zo vertelt politiek filosoof Mathijs van de Sande. “Het, niet zelden geïdealiseerde, beeld van ‘de Commune’ is een belangrijke bron van invloed geweest voor tal van sociale bewegingen in de 20ste en 21ste eeuw. We concentreren ons op drie van deze bewegingen: Duitse en Nederlandse raden-communistische bewegingen in het begin van de 20ste eeuw; radicale stadsbewegingen in de jaren ’60 en ’70; en hedendaagse municipalistische bewegingen in bijvoorbeeld Spanje. Daarmee willen we reconstrueren hoe ‘De Commune’ symbool is blijven staan voor een specifieke kijk op democratie. Die is enerzijds typisch lokaal en decentraal georganiseerd, maar heeft anderzijds een sterk internationalistische oriëntatie. We vragen ons af, bestaat er zoiets als een typisch ‘communalistisch’ democratisch repertoire?”

De onderzoekers nemen deze revolutionaire regering die 150 jaar geleden ontstond in Parijs als uitgangspunt om te kijken welke invloed deze door de jaren heen heeft gehad op het denken over radicale democratie.

Interdisciplinair

Door geschiedenis, filosofie en politicologie samen te voegen hoopt de groep de impact van de Commune van Parijs te kunnen reconstrueren. “Het funding programme heeft expliciet als doel om huidige uitdagingen van de democratie als ervaring, utopie en bedreiging in een grotere historische context te plaatsen”, legt Gaard Kets uit. “Dat is ook precies wat wij willen doen, door te kiezen voor een interdisciplinaire aanpak.”

Lees meer