Zoek in de site...

De highlights van 2020: jaaroverzicht Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

Datum bericht: 14 december 2020

English version

Het is december: tijd om terug te blikken op het jaar. Een apart en bewogen jaar waarin veel gebeurd is, zo ook op de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Lees hier het voorwoord van decaan Christoph Lüthy en bekijk de highlights.

Voorwoord

Als we over een paar jaar terugkijken op het jaar 2020, zullen we waarschijnlijk vooral aan de corona epidemie denken, en aan de enorme omslag die deze pandemie veroorzaakte in de manier waarop we werkten en leefden, en aan de manier waarop ze onze dagelijkse ritmes en ons sociale leven verstoorde. ​We zullen waarschijnlijk ook aan de crisis terugdenken, die het dossier 'sociale veiligheid' voor onze faculteit betekende en aan de emoties, de discussies, de negatieve beeldvorming en het wantrouwen die met dit dossier gepaard gingen. Ten slotte zullen met name de theologen de onzekerheid herinneren die de afschaffing van het predicaat 'katholiek' voor de universitaire stichting teweegbracht, en aan de vraag of dit gevolgen kon hebben voor onze eigen theologische faculteit. Het is dus meer dan waarschijnlijk dat we op 2020 terug zullen kijken als een heus crisisjaar.

Omdat we als mensen allemaal geconditioneerd zijn om complexiteit te reduceren naar simpele patronen, zullen we vanwege de duistere aspecten van 2020 vergeten hoe goed zo veel andere dingen wel zijn verlopen. We zijn in het afgelopen jaar qua studentaantallen de sterkst groeiende faculteit van de Radboud Universiteit geweest, en dit is gezien de bekende problemen van de geesteswetenschappen en de pandemie een bijzondere prestatie. Bijzonder opvallend was dat de instroom van internationale studenten zelfs toenam ten opzichte van het 'gezonde' jaar 2019. Bovendien zijn onze studenten bovengemiddeld tevreden geweest met de manier waarmee onze faculteit het onderwijs doorzette ondanks alle fysieke, digitale en hybride belemmeringen. Dankzij de nu al jaren doorzettende stijging in studentaantallen zijn we in staat geweest om veel nieuwe medewerkers in dienst te nemen, en zo onze faculteit te verjongen, te internationaliseren en te diversifiëren. Het is ons bovendien gelukt om een voortrekkersrol te vervullen in de universitaire plannen voor duurzaamheidsonderwijs, prominent bij de plannen voor een internationale Neurotech campus (https://theneurotech.eu/) aan te sluiten, de uitbreiding van 5 naar 6 onderzoekscentra succesvol af te ronden, universitair, nationaal en internationaal in te prijzen te vallen, en tegelijk belangrijke bijdragen te blijven leveren aan de wetenschap en het openbaar debat. Veel van deze prestaties worden in de 'highlights' onderaan gememoreerd.

Ook al zijn deze indrukwekkende prestaties dit jaar onderbelicht gebleven, ze vormen toch het gezonde fundament waarop de faculteit de komende jaren kan verder bouwen.

De highlights van 2020

Evenementen

Ondanks veel annuleringen van grote evenementen dit jaar, hebben toch enige evenementen hun doorgang kunnen vinden. Zo vond op 7 maart het Nijmeegse Boekenfeest plaats in de Vereeniging waar filosoof Jeroen Linssen sprak over zijn boek ‘Hebzucht’. Ook de lustrumviering van de 97e Dies Natalis in oktober ging door in de Stevenskerk in Nijmegen, met o.a. de Dieslezing van Lotte Jensen en eredoctoraten voor Souha Kanj en Karl-Henrik Robèrt, de laatste op basis van een voordracht vanuit onze faculteit.

Daarnaast vonden er allerlei online lezingen en interviews plaats bij Radboud Reflects: klik hier voor een overzicht. De meeste lezingen kun je digitaal terugkijken of -luisteren!

Onderwijs en studenten

Het onderwijs van de FFTR kreeg er in 2019 een geheel nieuw bachelorprogramma bij: ‘Philosophy, Politics and Society’. Dit jaar werd dit programma de winnaar van internationaliseringsprijs 2020! De Internationaliseringsprijs wordt elk jaar uitgereikt aan een initiatief dat de internationalisering van het onderwijs uitstekend bevordert.

In september startte de nieuwe mastercursus ‘Work in the 21st century’ (7 EC), een gezamenlijk project van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, de Faculteit der Managementwetenschappen en onze faculteit (met filosofiedocent Mathijs van de Sande). Ook lanceerde de faculteit het Centrum Traditietalen, waarin al ons talenonderwijs gerelateerd aan religieuze tradities is gebundeld. Als afsluiter werd de Radboud Universiteit volgens de Keuzegids 2021 opnieuw verkozen tot beste brede, klassieke universiteit.

Naast deze onderwijsontwikkelingen zijn ook onze studenten enorm actief geweest dit jaar, ondanks de zware beproeving die de coronacrisis ook voor hen vormde. Zo ontvingen niet één, maar twee studenten dit jaar de faculteitsprijs: Ted van Aanholt en Simone Landman hebben zich de afgelopen jaren beiden ingezet voor o.a. medezeggenschap, onderwijs, facultaire evenementen en activiteiten, en verdienden daarmee deze speciale prijs, die ieder jaar wordt uitgereikt aan een medewerker of student. Ook werden er video's over het studentenleven in lockdown gemaakt die op onze Instagram werden gedeeld, kon er alsnog een introductie voor de nieuwe studenten plaatsvinden, en was ook de betrokkenheid bij het dossier sociale veiligheid groot.

Onderzoek en medewerkers

In 2020 verwelkomde onze faculteit vele medewerkers en onderzoekers, waaronder de hoogleraren Marc de Kesel, Thomas QuartierMarc Davidson, Mariecke van den Berg, Lucinda Dirven en Inge van Nistelrooij. In maart werd Marc Slors benoemd tot wetenschappelijk directeur van Radboud Reflects.

Het verwelkomen van nieuwe medewerkers was dit jaar anders dan normaal: veel van ons hebben elkaar nog niet of nauwelijks in het echt ontmoet. Middels (video)bellen en e-mailen kunnen we elkaar nog steeds bereiken. Een extra groot compliment daarom ook aan alle nieuwe medewerkers die op deze moeizame wijze aan hun functie begonnen!

Wat betreft onderzoek lag de faculteit absoluut niet stil. Niet alleen werden de onderzoekscentra uitgebreid van vijf naar zes, ook werden er nieuwe projecten gestart, boeken en artikelen gepubliceerd en waren er verschillende promoties, waaronder die van Lyke de Vries en Nienke Fortuin. Een aantal nieuwe promovendi stelden zich voor op de site, waaronder Bas van Woerkum die tevens de universitaire studieprijs won met zijn masterscriptie. Een onderzoeker van de faculteit kreeg ook een Veni-beurs toegekend: Patricia Schor gaat hiermee onderzoek doen naar representaties van ras in de Nederlandse moderniteit. De afgelopen maand werden er nog twee boeken gepubliceerd door onze religiewetenschappers: Frans Wijsen schrijft over de multiculturele samenleving als uitdaging en Sophie van Bijsterveld stelde een bundel samen over de toekomst van onze democratische rechtsstaat, geïnspireerd door Alexis de Tocqueville.

Naast deze onderzoeksactiviteiten werden onze onderzoekers ook beloond met prijzen (Annemarie van Stee won de Keetje Hodshon prijs) en vormden Fleur Jongepier en Renée Wagenvoorde twee van de eerste leden van de Radboud 'Jonge Akademie'.

Bekijk meer publicaties, nieuws en interviews op de faculteitswebsite.

Corona

Op 24 maart schreef decaan Christoph Lüthy een bericht over het coronavirus en onze faculteit. Hij benadrukte de ernst van de situatie: ‘De gevolgen van de nieuwe maatregelen zijn onwenselijk: zo moeten bij voorbeeld studenten op taalcursus uit Caïro terug worden gehaald, worden stageplaatsen afgezegd en ondervinden supervisoren de moeilijkheid om geestelijke verzorgers via Skype te begeleiden.’ Maar ook zag hij hoe iedereen zich hard inzette om er het beste van te maken: ‘Iedereen op onze faculteit is de afgelopen dagen echter op een bewonderenswaardige manier overgeschakeld naar nieuwe vormen van onderwijs, onderzoek en communicatie.’

Vanuit onze disciplines werd ook onderzoek gedaan naar de situatie: zo is er gekeken naar het verband tussen religie en covid-19 besmettingen, en startte een team onder leiding van Hans Schilderman een onderzoek naar het welzijn van de studenten en medewerkers van de Radboud Universiteit in coronatijd.

Onze onderzoekers hebben zich ook in de media gereflecteerd op wat er zich dit jaar in onze samenleving voltrok. Bekijk de artikelen hier bij FTR en Corona.

Vooruitblik 2021

Als laatste een korte vooruitblik naar 2021. Zo zal er voor het eerst een minor Filosofie volledig in het Duits worden aangeboden op onze faculteit, begint de nieuwe cursus 'Climate crisis' van Marc Davidson, en gaan we verder met FTR in 100 verhalen in aanloop van het honderjarig bestaan van de universiteit en faculteit.

Lees tijdens de kerstdagen verder op Radboud Recharge. En blijf volgend jaar meteen op de hoogte via onze social media: