Zoek in de site...

Welkom in het nieuwe academische jaar - door decaan Heleen Murre-van den Berg

Datum bericht: 1 september 2021

Beste collega’s en studenten,

Hartelijk welkom allemaal in het nieuwe academische jaar! Ik hoop dat jullie een mooie zomer achter de rug hebben, waarin jullie wat zijn bijgekomen van het intensieve jaar dat achter ons ligt. Reizen, vrienden en familie bezoeken, lezen, rondkijken, luieren, lummelen en allerlei vormen van fysieke inspanning – alles kan helpen om de dingen waar we in het afgelopen jaar met zoveel inzet mee bezig zijn geweest weer in perspectief te zien en ons te realiseren wat we belangrijk vinden voor het komende jaar, in onze privékring en voor ons werk en onze studie. Sommige dingen van vorig jaar nemen we mee, sommigen moeten mee, op andere punten nemen we ons misschien voor nieuwe keuzes te maken.

Waar we nog niet vanaf zijn, is de ingewikkelde situatie waarvoor de pandemie ons stelt, in het bijzonder wat betreft het onderwijs. We zijn blij dat we de ruimte krijgen om op de campus onderwijs te geven, omdat we weten dat veel studenten en docenten enorm uitkijken naar de interactie in de collegezalen en op de faculteit. Tegelijkertijd weten we als bestuur ook dat dit voor anderen ingewikkeld is, vooral vanwege gezondheidsrisico’s voor jezelf of voor mensen waar je mee te maken hebt. We gaan de komende weken onze uiterste best doen om het niet alleen zo veilig mogelijk te maken voor iedereen die op de campus is, maar ook om het voor degenen voor wie dat niet lukt, mogelijk te maken college te geven en college te volgen. Dat zal van ons allen veel inzet vragen. Aarzel niet om ons als bestuur te laten weten wat daarvoor nodig is.

Waar we met overtuiging mee doorgaan is het werken aan een uitdagend, gezond en veilig academisch werk- en studieklimaat. In het komende jaar zullen ook de studenten daarbij betrokken worden, en gaan we als staf verder met de thema’s die vorig jaar in het cultuurtraject zijn ingezet. Binnenkort horen jullie meer over de activiteiten die daarvoor op stapel staan. Daarnaast zullen we komend najaar een nieuw beleidsplan voor de faculteit gaan opstellen. Daarin zal dit thema nadrukkelijk aanwezig zijn, maar bijvoorbeeld ook hoe onze faculteit bij kan dragen aan een duurzamere academie. Daarnaast ontwikkelen we natuurlijk nieuwe plannen voor onderwijs en onderzoek. Op al deze punten rekenen we op jullie input.

Een van de boeken die ik voor de vakantie had klaargelegd maar niet aan was toegekomen, is Moby Dick van Herman Melville – voor mij zo’n boek waarvan je de inhoud wel zo’n beetje kent, maar dat ik nog nooit echt gelezen had. In de vakantie was ik er niet aan toegekomen (ik had een te grote stapel meegenomen – wie weet horen jullie binnenkort nog iets over andere boeken op die stapel) maar afgelopen week ben ik toch in Moby Dick begonnen. In een van de eerste hoofdstukken interpreteert de verteller, Ishmael, het zijn door het de Voorzienigheid toegewezen lot als een soort ‘brief interlude and solo between more extensive performances’ waarvan het programma er ongeveer zo uit gezien zou kunnen hebben:

“Grand Contested Election for the Presidency of the United States

“WHALING VOYAGE BY ONE ISHMAEL.

“BLOODY BATTLE IN AFGHANISTAN.”

In allerlei opzichten is ons academisch jaar niet meer dan zo’n kort intermezzo tussen de grote voorstellingen op het wereldtoneel, maar – zoals Melville laat zien – maakt dat zo’n intermezzo niet minder belangrijk voor degenen die het betreft, met meer dan genoeg om over na te denken, meer dan genoeg om te doen, meer dan genoeg om voor onszelf en voor de mensen om ons heen iets te betekenen.

Ik wens iedereen een creatief en inspirerend nieuw academisch jaar!

Heleen Murre-van den Berg, decaan FFTR