Zoek in de site...

De highlights van 2021: jaaroverzicht Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

Datum bericht: 16 december 2021

Het is december: tijd om terug te kijken op het jaar 2021. Het was opnieuw een bewogen jaar dat veel flexibiliteit en aanpassingsvermogen van iedereen op de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen vroeg. Ter afsluiting is het daarom des te waardevoller om terug te blikken op de highlights van dit jaar.

Onderwijs en studenten

Vanaf 30 augustus kwam de anderhalvemetermaatregel in het hoger onderwijs te vervallen, wat betekende dat studenten weer volop van fysieke al dan niet hybride colleges konden bijwonen. Het was fijn om elkaar na een lange tijd van online onderwijs weer te mogen zien, discussies te voeren en ervaringen uit te kunnen wisselen.

En studenten waren er: onze faculteit telde voor het eerst meer dan 1000 studenten. Daarmee had de FFTR binnen de Radboud Universiteit de grootste procentuele stijging in studentenaantallen. Daarnaast zijn veel van onze studenten actief in de faculteit, bijvoorbeeld als nieuwe assessor of lid van de FSR.

Filosofie-student Ted van Aanholt mocht voor zijn scriptie over de Italiaanse filosoof Blasius van Parma (ca. 1350 – 1416) een Universitaire Studieprijs 2021 in ontvangst nemen. In zijn scriptie vergelijkt Ted twee variaties van een tekst van de filosoof en stelt de vraag in hoeverre de problemen die Blasius had met de bisschop van Pavia effect hadden op zijn schrijven. Ted laat zien dat Blasius zich na zijn conflict met de Kerk daadwerkelijk anders gaat uiten over bepaalde thema’s, en dus mogelijk beïnvloed werd door censuur. Bekijk hieronder de Vox video van tijdens zijn onderzoek.

Onderzoek en medewerkers

Onze onderzoekers hebben dit jaar zeker niet stil gezeten en zullen dat ook de komende jaren niet doen: zo werd Thomas Quartier benoemd tot de nieuwe Theoloog des Vaderlands - hij zal aankomend jaar de rol van ambassadeur van de theologie in Nederland op zich nemen. Emeritus hoogleraar Paul van Tongeren is benoemd tot Denker des Vaderlands van april 2021 tot 2023.

Verder vestigde St Irenaeus zich aan onze faculteit vanaf 1 juli: in dit instituut wordt onderzoek gedaan en onderwijs aangeboden over Oosters-orthodox en Oriëntaals-orthodox christendom. Op diezelfde datum kreeg onze faculteit ook een nieuwe decaan: Heleen Murre-van den Berg bekleedde eerder al de rol van vicedecaan en werd dit jaar tot decaan van FFTR benoemd.

Prijzen

Nienke Fortuin, sinds dit jaar UD bij Empirische en praktische religiewetenschap, mocht de wetenschapsprijs 2021 van de beroepsvereniging van geestelijk verzorgers (VGVZ) in ontvangst nemen. Fiametta Iovine nam op 25 maart een Christine Mohrmann Stipendium in ontvangst, een prijs die onderzoeksters wil aanmoedigen om hun wetenschappelijke loopbaan na de voltooiing van hun proefschrift voort te zetten. Chiara Beneduce ontving van de KNAW een Early Career Award, die is bedoeld voor onderzoekers in Nederland die aan het begin van hun carrière staan en vernieuwende, originele onderzoeksideeën hebben. Elke Leenders won onze eigen Faculteitsprijs. Als klap op de vuurpijl ontving filosoof en wiskundige Bart Jacobs, hoogleraar Security, Privacy and Identity, de NWO Stevinpremie 2021.

Hoogleraren

Noemenswaardig zijn de benoemingen tot hoogleraar bij onze faculteit. Zo werd Christa Anbeek benoemd tot bijzonder hoogleraar Women and Care for the Future; Tamar Sharon tot hoogleraar Filosofie, Digitalisering en Samenleving; C.L. Crouch tot hoogleraar Hebreeuwse Bijbel/Oude Testament en Antiek Jodendom; en Vivienne Matthies-Boon tot bijzonder hoogleraar Humanisme, Europa en Mondiale Rechtvaardigheid. Mariecke van den Berg werd al in 2020 benoemd tot bijzonder hoogleraar Feminisme en Christendom, en zij gaf in 2021 haar inaugurele rede.

Promovendi

Dit jaar startten o.a. Kirsten Smeets, Ype de Boer, Fiammetta Iovine, Kamel Essabane, Nina de Boer en Bernd Hoeksema als promovendi op onze faculteit. Zij stelden zich voor en vertelden over hun onderzoeksprojecten. Komend jaar volgt een voorstelrondje van de promovendi die na hen zijn gestart. Filosoof Boris van Meurs, al iets langer promovendus bij onze faculteit, werd dit jaar een van de nieuwe Faces of Science, een wetenschapscommunicatie-initiatief vanuit de KNAW en De Jonge Academie.

Publicaties

Naast de wetenschappelijke publicaties, te bekijken per centrum op de website van ons onderzoeksinstituut, lichten we hier een aantal boeken uit die zijn gepubliceerd door onze medewerkers:

Duurzaamheid

Met de Radboud Impact Day op 18 november en gastlezing van prof. dr. Celia Deane-Drummond over interdisciplinariteit in het duurzaamheidsdiscours stond onze faculteit dit najaar stil bij het belang van duurzaamheid. Buitenpromovenda en docent filosofie Lisa Doeland vertelde in een interview van Radboud Recharge over verschillende perspectieven op afval, circulariteit en duurzaamheid. Op Twitter verzamelden we een aantal activititeiten van onze faculteit op gebied van duurzaamheid. Wie denkt dat de vakgebieden Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen weinig met duurzaamheid van doen hebben, heeft het mis!

Vooruitblik 2022

Voor 2022 staan er weer allerlei mooie dingen gepland. Zo kijken we uit naar de heiligverklaring van Titus Brandsma, waar onze faculteit aandacht aan zal besteden. En bij Radboud Reflects staat er al een hele rits nieuwe lezingen klaar. Daarnaast zullen onze bachelors Religiewetenschappen en Islamstudies een nieuw profiel krijgen: vanaf 2022 heten ze Religie, Politiek en Samenleving en Islam, Politiek en Samenleving, waarmee de actuele relevantie van deze mooie opleidingen wordt benadrukt.

Van nieuwe benoemingen, evenementen en onderzoek houden we je op de hoogte via onze website en social media-kanalen. Tot in 2022!

Blijf ons volgen