Zoek in de site...

Nieuwe bachelors Religie, Politiek en Samenleving en Islam, Politiek en Samenleving vanaf september 2022

Datum bericht: 16 augustus 2022

Onze bachelors Religiestudies en Islamstudies heten vanaf nu Religie, Politiek en Samenleving of Islam, Politiek en Samenleving. Waarom is deze naam veranderd en wat betekent dat voor het opleidingsprogramma?

Waarom een opleiding volgen over religie?

Religie is alomtegenwoordig. We denken in het seculiere Nederland soms van niet, maar het gaat nog dagelijks in nationaal en internationaal nieuws over de islam, christendom, boeddhisme, jodendom en andere religies. Welke invloed hebben religies en geloofsovertuigingen op onze wereld? Dat is het waar het in de opleiding Religie, Politiek en Samenleving om draait. In het programma Islam, Politiek en Samenleving ga je dieper in op één van deze religies, de islam, en leer je bovendien Arabisch. In beide opleidingen wordt veel aandacht besteed aan hoe religies de wereld om ons heen vormen en beïnvloeden.

Naamsverandering

Opleidingscoördinator dr. Paul Vermeer legt uit: “Religie is niet louter een privézaak of een kwestie van individueel geloof, maar religie was en is ook altijd nauw verbonden met politiek en samenleving. Eigenlijk kun je religie ook helemaal niet bestuderen zonder daarbij tevens aandacht te besteden aan de maatschappelijke context. Voor veel mensen is deze relatie tussen religie, politiek en samenleving echter niet zo vanzelfsprekend en deze relatie spreekt ook niet uit de oude namen ‘Religiestudies’ en ‘Islamstudies’. Om de actualiteit en relevantie van deze bachelors te benadrukken, heten deze opleidingen voortaan Religie, Politiek en Samenleving en Islam, Politiek en Samenleving.”

“Maar het gaat niet enkel en alleen om een naamswijziging. Ook inhoudelijk zijn deze bachelors herzien en gaan zij nog meer dan voorheen in op de actualiteit. Daarbij gaat het niet enkel om conflicten verder weg, zoals conflicten in het Midden-Oosten, maar bijvoorbeeld ook om spanningen binnen de Nederlandse, multiculturele samenleving en de rol die religie daarin speelt. Overigens ligt de focus hierbij niet enkel op de negatieve, conflict bevorderende rol van religie, maar ga je ook na in hoeverre religie bijvoorbeeld mensen kan verbinden, aan kan zetten tot sociaal gedrag of tot zorg voor het milieu. Deze bachelors bieden je aldus een dieper inzicht in de rol van religie bij tal van hedendaagse, actuele kwesties en dat maakt deze opleidingen uiterst relevant.”

De bachelorprogramma’s zijn zowel in voltijd als in deeltijd en als verkort programma te volgen. Interesse gekregen? Op onze opleidingspagina’s vind je alles over het studieprogramma, ervaringsverhalen en arbeidsperspectieven.