Zoek in de site...

Reactie vertrek dr. Jongepier

Datum bericht: 6 december 2022

We vinden het als faculteit heel jammer dat Fleur Jongepier besloten heeft om, om de redenen die ze op 5 december op Twitter noemde, haar carrière te vervolgen buiten de wetenschap. We zullen haar missen, want in de afgelopen jaren heeft zij een waardevolle bijdrage geleverd aan de wetenschap, aan onderzoek en onderwijs in onze faculteit en aan het debat in de universiteit en daarbuiten.

Voor ons als faculteit is het duidelijk dat ondanks alle inspanningen gericht op een veilige en sociale werk- en studieomgeving voor alle medewerkers en studenten, we daarmee aan onze faculteit en universiteit nog niet klaar zijn. Net zoals elders in de academie (zie ook het KNAW-rapport Sociale Veiligheid in de wetenschap – Van papier naar praktijk, van onder meer Naomi Ellemers) zullen we daar de komende jaren hard aan blijven werken. In de faculteit hebben we de afgelopen jaren al veel gedaan om hiervoor aandacht te vragen, bij de staf en de studenten, met de leden van de medezeggenschap, maar ook in 'studentdialogen' waar alle studenten voor worden uitgenodigd. Inmiddels zijn we onder leiding van een projectleider ook van start met een breder plan van aanpak gericht op een gezond academisch werk- en studieklimaat, staat het onderwerp standaard op de agenda van de facultaire medezeggenschap en kijkt een kritische facultaire commissie voor sociale veiligheid en inclusie met ons mee.

Tot slot blijven we graag benadrukken dat elke medewerker of student die iets meemaakt wat niet door de beugel kan, of wie daarover twijfelt, daarmee terecht kan bij de vertrouwenspersoon van de universiteit. Sinds twee jaar maken deze vertrouwenspersonen deel uit van één team, zodat ze continu van elkaar kunnen leren en met elkaar kunnen blijven werken aan kwaliteitsverbetering.

De vertrouwenspersonen zijn via deze link te bereiken. Meer informatie over het universitaire beleid rondom sociale veiligheid vind je hier.