Zoek in de site...

Beneduce en Hoogman ontvangen KNAW Early Career Award

Datum bericht: 18 november 2021

Martine Hoogman en Chiara Beneduce van het Radboudumc en de Radboud Universiteit hebben een KNAW Early Career Award ontvangen. De prijs, een bedrag van 15.000 euro en een kunstwerk, is bedoeld voor onderzoekers in Nederland die aan het begin van hun carrière staan en vernieuwende, originele onderzoeksideeën hebben.

Er zijn dit jaar twaalf onderzoekers in de prijzen gevallen voor de KNAW Early Career Award, waarvan twee binnen de Radboud Universiteit en het Radboudumc. Deze winnaars zijn gekozen in vier KNAW-wetenschapsdomeinen: geesteswetenschappen, gedrags-, maatschappij- en rechtswetenschappen, natuur- en technische wetenschappen en medische, medisch-biologische en gezondheidswetenschappen. Per domein zijn er drie winnaars. De uitreiking van de KNAW Early Career Award vindt plaats op 14 februari 2022.

Chiara Beneduce

Postdoc onderzoeker geschiedenis van de filosofie, aan de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit.

Chiara Beneduce’s onderzoek spitst zich toe op de relatie tussen natuurfilosofie en geneeskunde in het laatmiddeleeuwse denken. Vanuit die achtergrond belicht ze onbekende middeleeuwse opvattingen over het lichaam, met name theorieën over voortplanting en zintuiglijke waarneming.

Beneduce combineert haar kennis van de geschiedenis van filosofie en wetenschap met haar belangstelling voor hedendaagse filosofie van de wetenschap. Haar gecombineerde onderzoek naar premoderne medische theorieën en hedendaagse kwesties in de filosofie van de geneeskunde inspireert haar onderzoeksagenda. Beneduce en haar onderzoek zijn verbonden aan het Center for the History of Philosophy and Science.

Martine Hoogman (1979)

Junior PI bij de afdelingen psychiatrie en genetica in het Radboudumc

Martine Hoogman heeft in haar jonge carrière multidisciplinair onderzoek gedaan naar ADHD, waarbij zij genetische data, neuro-anatomische data en informatie over gedrag en cognitie combineerde om een beter begrip te krijgen van ADHD bij volwassenen. Hoogman leidt ook een wereldwijd consortium waarbij hersendata van 42 verschillende internationale onderzoeken worden gedeeld om de kennis te vergroten over de neurobiologie van ADHD.

In haar huidige werkzaamheden heeft zij een vernieuwde manier gevonden om naar ADHD en andere neurobiologische ontwikkelingsstoornissen (NDDs), zoals ook autisme, te kijken. Tot nu toe is het onderwerp van onderzoek bijna altijd het onderzoeken van de beperkingen of de behandeling van ADHD. Zij is van mening dat we op die manier nooit het hele plaatje compleet krijgen en dus niet verder komen in ons begrip van NDD’s. Daarom richt de onderzoeksgroep van Hoogman zich op het onderzoeken van ‘strenghts’, positieve kanten en veerkracht behorende bij ADHD en autisme.

Met dit onderzoek hoopt Hoogman een bijdrage te leveren aan een meer inclusievere benadering van mensen met ADHD en autisme en hoopt zij dat kennis over dit soort aspecten er voor zorgt dat mensen met ADHD en autisme betere keuzes kunnen maken voor bijvoorbeeld een passende opleiding of baan, maar ook dat het vaak lage zelfbeeld verbetert.