Zoek in de site...

College van bestuur laat sociale veiligheid en omgangsvormen onderzoeken

Datum bericht: 24 juni 2020

Het college van bestuur van de Radboud Universiteit laat extern onafhankelijk onderzoek doen naar de sociale veiligheid en omgangsvormen binnen de faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Meerdere signalen uit meerdere bronnen over een paar personen vormen hiervoor de aanleiding. Het college wil zorgvuldig uitzoeken wat er precies aan de hand is en zal daarna de conclusies bekend maken. Het streven is dat deze zomer nog te doen.

In het licht hiervan heeft Paul Bakker besloten af te zien van zijn benoeming tot decaan. Omdat hij mogelijk onderwerp van het onderzoek zal zijn en de onafhankelijke commissie ongehinderd haar werk wil laten doen, heeft hij besloten geen bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de faculteit te kunnen dragen. Het college van bestuur stemt ermee in dat hij afziet van zijn benoeming en respecteert zijn besluit.

De Radboud Universiteit wil haar studenten en medewerkers een inspirerend, prettig en veilig werk- en studieklimaat bieden. Medewerkers en studenten treden elkaar en de buitenwereld integer en respectvol tegemoet. Iedereen die deel uitmaakt van onze academische gemeenschap is daarop aanspreekbaar en kan een ander daarop aanspreken.