Zoek in de site...

Coronamaatregelen vanaf 26 juni en verwachting komend collegejaar

Datum bericht: 25 juni 2021

Wat betekenen de recent aangekondigde versoepelingen van de coronamaatregelen vanaf 26 juni voor de Radboud Universiteit en wat zijn de gevolgen voor het nieuwe collegejaar?

Zo veel mogelijk fysiek onderwijs, maar ook online

De universiteit gaat ervan uit dat in het nieuwe collegejaar onderwijs op de campus gegeven kan worden zonder anderhalvemetermaatregel. We zetten in op zoveel mogelijk fysiek onderwijs maar zullen ook online onderwijs blijven bieden (zie bericht 21 mei). Vanaf half juli kunnen studenten hun collegerooster inzien via www.persoonlijkrooster.ru.nl.

Mocht het kabinet op 13 augustus toch besluiten vast te houden aan de anderhalvemetermaatregel dan blijft het rooster voor studenten ongewijzigd, maar zal veel onderwijs online zijn in verband met de beperking in zaalcapaciteit.

Radboudumc

Vanwege de verwevenheid met patiëntenzorg blijft anderhalve meter afstand houden in de medische faculteit waarschijnlijk wel van toepassing. Voor studenten van de faculteit medische wetenschappen is het rooster te zien via MyTimeTable.

Mondkapjesplicht vanaf 26 juni

Vanaf 26 juni vervalt de algemene mondkapjesplicht in de gebouwen. Alleen voor enkele specifieke situaties blijft een mondkapje verplicht. Denk aan deelname aan sommige vormen van laboratorium- en praktijkonderwijs waarin geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden.

Houd anderhalve meter afstand

In de komende periode blijft het nodig op de campus anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Aan iedereen die naar de campus komt, doen we het dringende verzoek om gebruik te maken van zelftests. Tot en met eind juli zijn zelftests voor medewerkers en studenten zonder kosten verkrijgbaar via www.zelftestonderwijs.nl.

De andere basisregels, zoals testen bij klachten en handen wassen, blijven gelden.

Werken op de campus

Medewerkers kunnen vanaf 26 juni in overleg met de eigen leidinggevende tot maximaal de helft van hun werktijd op kantoor werken, onder voorwaarde dat het mogelijk is om anderhalve meter afstand te houden. Dat vraagt om spreiding van werkdagen op de campus onder medewerkers en dus om afstemming. We moedigen medewerkers aan om daar waar dat kan buiten de spits van en naar de campus te reizen.

Medewerkers van het Radboudumc krijgen vanuit het Radboudumc informatie over mogelijkheden om op kantoor te werken.

Reizen

Voor (dienst-)reizen naar het buitenland volgen wij de reisadviezen van de Rijksoverheid. Raadpleeg voor de meeste recente informatie altijd www.Nederlandwereldwijd.nl.

Meer informatie over de stand van zaken vanaf 26 juni vind je op rijksoverheid.nl.