Zoek in de site...

‘Duurzame parochies geven katholieke kerk nieuw elan’

Datum bericht: 13 januari 2020

Extra groene begraafplaatsen, zonnepanelen of insectenvoorzieningen in de parochietuin: uit een eerste inventarisatie van onderzoekers van de Radboud Universiteit blijkt dat een belangrijk deel van de Nederlandse katholieke parochies duurzame initiatieven ontplooit. Het nieuwe elan van de ‘groene parochie’ is volgens theoloog Elisabeth Hense van harte welkom: veel parochies zijn vergrijsd en krimpen in rap tempo. Het rapport wordt op 13 januari aangeboden aan Bisschop de Korte.

Dit najaar is theoloog Elisabeth Hense samen met Ton Bernts (KASKI) en Tjirk van der Ziel (Christelijke Hogeschool Ede) begonnen aan het onderzoeksproject Groene Parochies Nederland, met als doel de duurzame parochies van katholiek Nederland in kaart te brengen. Van de meer dan 600 parochies van Nederland participeerde ongeveer 20 procent in een enquête  over duurzaamheid.

overhandigingBisschop De Korte ontvangt het rapport uit handen van Elisabeth Hense.

Van groene begraafplaats tot zonnepanelen

Volgens Hense zijn er duidelijk ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. ‘Ruim een derde van de parochies besteedt aandacht aan het thema duurzaamheid in het beleidsplan. Dat is hoopgevend, omdat dat betekent dat het om beleid van de parochie gaat en niet alleen om wat actieve vrijwilligers.’ Zo heeft 56 procent van de respondenten extra groen op de begraafplaats. En bijna 20 procent heeft zaken als een zonnepanelen, een groenvoorziening voor insecten of een moestuin. Bijna 30 procent heeft aandacht voor duurzaamheid in de liturgie.

hof-van-eden-1Het 'Hof van Heden' is een voorbeeld van een actieve groene parochie in Nijmegen.

Nieuw elan

Volgens Hense kan verduurzaming ook ‘nieuw elan’ brengen binnen een parochie, de parochie beter verbinden met de wijk en zichtbaarder maken. Via de gezamenlijke inrichting van de eigen grond, het gebruik van materiaal, de omgang met energie en water, het financiële beheer en de keuze voor voedsel nemen parochies deel aan een zorgzame en behoedende levensstijl. En dat lijkt ook de kracht van deze ‘groene’ parochies te zijn: niet enkel praten over duurzame idealen, maar ze ook realiseren.

Grafiek

Toch ziet Hense ook dat er meer mogelijk is en dat er vaak wel ambities zijn, maar niet de middelen, kennis of mankracht. Hense: ‘Het thema is dan wel binnen de parochies geland, maar er zou meer moeite gedaan kunnen worden om het thema te bevorderen en soms ontbreekt theologische inspiratie.’ Hense adviseert geïnteresseerde parochies om aansluiting te zoeken bij lokale ondersteunende stichtingen. ‘Neem bijvoorbeeld Kerk in Actie of Solidair Groningen, die kunnen echt helpen bij verduurzaming.’

Ook zijn er volgens Hense mogelijkheden om bijvoorbeeld tuinders, die behoefte hebben aan grond, op het terrein van de parochie te laten. Of de gemeentes, die vergroening hoog op de agenda hebben staan, te benaderen als partner.

Het rapport wordt op 13 januari aangeboden aan Bisschop De Korte, die voorzitter is van de werkgroep Laudato Si´, die gebaseerd is op de encycliek Laudato Si´ waarin paus Franciscus in ondubbelzinnige bewoordingen de toestand van onze planeet benoemt en pleit voor een echte systeemverandering richting een duurzamere wereld. Een vervolgonderzoek naar de protestantse gemeentes van Nederland start deze maand.

Meer weten? Neem contact op met

  • Elisabeth Hense, e.hense@ftr.ru.nl
  • Persvoorlichting & wetenschapscommunicatie Radboud Universiteit, media@ru.nl, 024 361 6000
  • Wil je meer weten over groene parochies in Nederland, of ken je zelf een voorbeeld dat nog niet is aangemeld? Stuur dan een mail naar projectleider Elisabeth Hense.
  • Bekijk hier de eerste drie inspiratieverhalen over groene parochies in Nederland. Vanaf januari volgt iedere twee weken een nieuw verhaal dat ook wordt gepubliceerd in het Katholiek Nieuwsblad.
  • Voor een toolkit om als parochie zelf aan de slag te gaan, kijk op https://www.groenekerken.nl/
  • Kijk voor het gehele rapport op de site van het KASKI