Zoek in de site...

Eerste leden Radboud ‘Jonge Akademie’ bekendgemaakt

Datum bericht: 15 oktober 2020

Tijdens de 97e Dies Natalis van de Radboud Universiteit heeft rector magnificus Han van Krieken de start van de ‘Jonge Akademie’ van de Radboud Universiteit bekendgemaakt. Dit platform, waarvan de naam nog niet vaststaat, brengt jonge gepromoveerde medewerkers bij elkaar om een bijdrage te leveren aan de academische cultuur van de Radboud Universiteit.

De eerste leden van de Radboud ‘Jonge Akademie’ zijn:

Een eigen ‘Jonge Akademie’

De KNAW kent al langer een Jonge Akademie en intussen zijn er meer universiteiten in Nederland met een eigen ‘Young Academy’. Hoe het Radboud Universiteit-platform zal gaan heten, is nog niet bekend. Uiteindelijk zal het bestaan uit 32 jonge gepromoveerde medewerkers werkzaam aan de Radboud Universiteit, even veel mannen als vrouwen, en met oog voor diversiteit – zowel thematisch, via een goede spreiding over faculteiten en instituten, als qua persoonlijke kenmerken en competenties. Een lidmaatschap duurt in principe 4 jaar.

Bijdragen aan academische cultuur

De Radboud ‘Jonge Akademie’ fungeert mede als denktank en draagt bij aan de academische cultuur van de Radboud Universiteit. Doelstellingen van het platform zijn:

  1. Het stimuleren van, en deelnemen aan, het universiteitsbrede debat over beleid rond onderwijs, onderzoek, maatschappelijke impact en wetenschapscommunicatie aan de Radboud Universiteit, met specifieke aandacht voor de rol en stem van jong gepromoveerd personeel;
  2. De ontwikkeling van interdisciplinaire contacten in onderwijs en onderzoek, over faculteits- en instituutsgrenzen heen, in het bijzonder tussen jonge onderzoekers;
  3. De organisatie van stimulerende activiteiten gericht op early career postdocs, zoals community building (informele netwerkvorming), ontwikkeling van loopbanen, talent en belangrijke vaardigheden, coaching en uitwisseling van ervaringen;
  4. De voorbereiding van jonge gepromoveerde medewerkers op leidinggevende rollen in de toekomst, bijvoorbeeld in bestuurlijke functies binnen (of buiten) de Radboud Universiteit.