Zoek in de site...

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen start met cultuurtraject

Datum bericht: 9 november 2020

De Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen start met een cultuurtraject. Binnen dit traject zal een intensieve dialoog gevoerd worden tussen docenten, studenten, promovendi en overige medewerkers.

Het gaat om een fundamenteel gesprek over: Wat vinden wij normaal en wanneer wijken we daarvan af? Hoe bewaar je de juiste professionele houding binnen een informele cultuur waar studenten en medewerkers nauw met elkaar optrekken? Waar ligt het grijze gebied als het gaat om omgangsvormen tussen studenten onderling, medewerkers onderling en tussen studenten en medewerkers. Waar ligt de grens?  Zijn hier afspraken over vast te leggen in de vorm van een gedragscode? Dit traject wordt begeleid door TwynstraGudde en zal van november tot februari plaatsvinden.

Het faculteitsbestuur zal hierover op korte termijn informatie aan studenten en medewerkers sturen. Mogelijk gaat dit traject een basis bieden voor een universiteitsbrede gedragscode.

Aanleiding voor het cultuurtraject vormt een extern onderzoek in opdracht van het college van bestuur van afgelopen zomer en een oproep aan medewerkers en studenten om melding te doen als er iets zou zijn wat het bureau zou moeten weten als het gaat om omgangsvormen, sociale veiligheid of wanneer grenzen van sociale veiligheid overschreden worden.