Zoek in de site...

Nieuwe coronamaatregelen: mondkapjes en meer

Datum bericht: 14 oktober 2020

Op dinsdag 13 oktober kondigde het kabinet nieuwe maatregelen aan om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De Radboud Universiteit deelt de zorgen van de regering en volgt vanzelfsprekend alle maatregelen en adviezen op. De gevolgen voor het onderwijs en onderzoek zijn als volgt.

Mondkapjes

We dragen allemaal een mondkapje tijdens verplaatsingen in de universiteitsgebouwen en extern gehuurde ruimtes. Wanneer je zit in de onderwijs- of tentamenruimte, of achter je bureau, mag je het mondkapje afdoen. Medewerkers en studenten van het Radboudumc hebben mogelijk te maken met andere maatregelen. Meer informatie daarover is te vinden op het intranet van het Radboudumc.

Fysieke colleges en tentamens gaan door

Alle fysieke onderwijsactiviteiten (waaronder tentamens) gaan door zoals gepland, uiteraard op anderhalve meter afstand. Dit geldt ook voor colleges met groepen groter dan dertig personen en voor de colleges en tentamens in De Vereeniging en Stadsschouwburg. Vanwege het belang van onderwijs maakt de overheid deze uitzondering. Vanzelfsprekend blijf je bij klachten thuis.

Studiewerkplekken blijven beschikbaar

Studenten kunnen gebruik blijven maken van de studiewerkplekken op de campus. Om een veilige studieomgeving te creëren, dien je nog steeds te reserveren.

Werken op de campus

Medewerkers werken thuis tenzij dat niet anders kan.

De universiteit vindt het belangrijk dat medewerkers ook thuis een goede werkplek hebben. Daarom is het mogelijk om apparatuur en meubilair van kantoor in bruikleen bij je thuis te zetten. Meer informatie daarover is te vinden op RadboudNet.

Promoties, oraties, afscheidscolleges en diplomauitreikingen

Promoties gaan door met maximaal dertig aanwezigen, inclusief promotiecommissie. Dat geldt ook voor oraties en afscheidscolleges. De receptie blijft achterwege.

De huidige vorm van de diploma-uitreikingen wordt op dit moment niet aangepast.

Horeca

Onze restaurants De Refter, Coffee Corner Grotius, Café C en Restaurant FNWI blijven open voor het afhalen van eten met Grab & Go. De mogelijkheid om zitplaatsen te reserveren en om in het restaurant ter plekke te eten komt te vervallen.

Dies Natalis

De 97e Dies Natalis, die plaatsvindt op 15 oktober, is alleen online te volgen. Dit geldt zowel voor de academische zitting (om 14:00) als de eucharistieviering (om 11:00). Meer informatie over de Dies Natalis, waaronder links om de viering online te volgen, vind je op deze pagina.

Radboud Sportcentrum

Het Radboud Sportcentrum informeert zijn klanten zelf over de aanpassingen in het sportaanbod en de voorwaarden om daaraan deel te nemen.

Duur maatregelen

De nieuwe maatregelen van de overheid blijven vooralsnog in ieder geval de komende vier weken van kracht, met een evaluatie en waar nodig strengere maatregelen over twee weken. De laatste updates rondom het coronavirus en de gevolgen voor het onderwijs en onderzoek op de Radboud Universiteit kun je altijd vinden op www.ru.nl/corona.

Corona-app

De overheid heeft een CoronaMelder-app ontwikkeld, waarmee je een waarschuwing ontvangt nadat je in de buurt bent geweest van iemand met het coronavirus. De overheid verzoekt ons om deze app onder de aandacht te brengen van medewerkers en studenten.

Het college van bestuur wenst iedereen veel sterkte en gezondheid toe. Pas goed op elkaar en op jezelf.