Zoek in de site...

Nieuwe coronamaatregelen: werk en studeer zo veel mogelijk thuis

Datum bericht: 15 december 2020

Op maandag 14 december kondigde het kabinet nieuwe maatregelen aan om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De Radboud Universiteit volgt vanzelfsprekend alle maatregelen en adviezen op.

Let op: Onderstaande maatregelen met betrekking tot het onderwijs gelden vanaf woensdag 16 december tot en met in ieder geval zondag 17 januari 2021. De maatregelen die niet op het onderwijs betrekking hebben, zoals thuis werken en binnen sporten, gelden vanaf 15 december.

Afstandsonderwijs

Vanaf woensdag 16 december 2020 tot en met in ieder geval zondag 17 januari 2021 vinden er geen fysieke onderwijsactiviteiten plaats. Het onderwijs geven we in die periode weer op afstand. Een uitzondering geldt voor tentamens, examens en praktijkonderwijs.

Tentamens op locatie gaan door zoals geroosterd, ook op externe locaties zoals De Vereeniging en Stadsschouwburg. Voor studenten die als gevolg van de coronamaatregelen (thuisisolatie of bij klachten) niet naar de fysieke locatie kunnen komen zijn alternatieven beschikbaar. Digitale tentamens met Cirrus kunnen vanaf huis gemaakt worden. Voor andere tentamens op locatie geldt dat je je moet afmelden bij het Studenten Informatiepunt (STIP), dat kan ook nog op de dag van het tentamen zelf.

Ook examens en praktijkonderwijs (zoals laboratoriumonderwijs) die al fysiek gepland staan, vinden doorgang. Dit geldt ook voor de begeleiding van kwetsbare studenten.

Voor de medische faculteit geldt hiernaast dat de coassistentschappen, diverse stages en tandheelkunde praktijk doorlopen. Studenten van de medische faculteit krijgen via de eigen faculteit en de brightspace course ‘onderwijs op afstand’ updates.

Excursies zoals veldwerk gaan niet door.

Thuis studeren

Het uitgangspunt is dat we vanuit thuis werken en studeren. Is het voor jou als student echt niet mogelijk om thuis te studeren en/of bevind je jezelf thuis in een kwetsbare situatie, dan kun je een studiewerkplek reserveren op de campus.

Thuis werken

Thuiswerken is de norm. Een uitzondering voor thuiswerken geldt als jouw werk strikt locatiegebonden is, denk bijvoorbeeld aan labwerk. Bij twijfel overleg dan met je leidinggevende.

Docenten en ondersteunend personeel benodigd voor onderwijsactiviteiten worden gezien als cruciale beroepen. Dit betekent dat, net als in het voorjaar 2020, hun kinderen naar de kinderopvang, basisscholen en buitenschoolse opvang kunnen gaan.

Boeken reserveren en ophalen

De uitleenfunctie van de UB blijft vooralsnog ongewijzigd.

Promoties, oraties en afscheidsredes

Promoties kunnen doorgaan, met alleen fysiek aanwezig: de plaatsvervangend rector, de promotor, de kandidaat en eventueel diens partner. Andere gasten kunnen alleen online aanwezig zijn. Oraties en afscheidsredes staan deze periode niet op de planning.

Diploma-uitreikingen

Fysieke diploma-uitreikingen gaan niet door. Afhalen van een diploma kan wel. Maak daarvoor een afspraak via de website.

Openbaar vervoer

Studenten en medewerkers mogen, indien dit noodzakelijk is voor fysieke onderwijs-, tentamen- of onderzoeksactiviteiten, gebruik maken van het openbaar vervoer.

Radboud Sportcentrum

Binnenactiviteiten in het Radboud Sportcentrum gaan niet door. Buitensporten kunnen doorgaan binnen de aangescherpte regels. Volg daarvoor de berichtgeving van het Radboud Sportcentrum.

Horeca op de campus

Voor de horeca op campus geldt dat er alleen afgehaald kan worden.