Zoek in de site...

Oplossingen voor uitloop onderzoekstrajecten

Datum bericht: 9 april 2020

Door de coronacrisis ligt veel onderzoek stil. Onderzoekers hebben geen toegang meer tot labs of collecties, kunnen geen data verzamelen, of zetten zich momenteel in het ziekenhuis in. Dit heeft een grote impact op het Nederlandse onderzoek. Met name onderzoekers met tijdelijke contracten dreigen hiervan de dupe te worden.

De Radboud Universiteit werkt aan de knelpunten die onderzoekers van de Radboud Universiteit ervaren. Houd voor de laatste updates en ontwikkelingen rondom het coronavirus www.ru.nl/coronanieuws in de gaten.

Oplossingen: drie uitgangspunten

De Nederlandse universiteiten en onderzoeksorganisaties zoals NWO werken samen aan oplossingen voor de knelpunten die deze (jonge) onderzoekers ervaren. Deze oplossingen berusten op drie uitgangspunten:

  • Gezondheid is belangrijker dan onderzoek: De verantwoordelijkheid om te beslissen voor welk onderzoek aanwezigheid in faciliteiten noodzakelijk is en welk onderzoek door moet en kan gaan ligt bij de decanen of instituutsdirecteuren. Deze beslissingen nemen zij op basis van advies van de vakgroepsleider en met inachtneming van de RIVM-richtlijnen. Bij twijfels of wanneer onderzoek onterecht als noodzakelijk wordt aangemerkt zijn decanen en onderzoeksdirecteuren het eerste aanspreekpunt voor medewerkers.
  • Waar er problemen of vertraging ontstaan ten gevolge van de coronacrisis, is het leidende principe dat alle bestaande onderzoeksprojecten in alle redelijkheid en op een geschikt moment afgemaakt moeten kunnen worden.
  • Maatwerk zal nodig zijn om recht te doen aan de diversiteit aan problemen. De onderzoeksorganisaties willen dat er passende mogelijkheden worden geboden om het onderzoek te kunnen afronden, zoals: aangepaste procedures om te kunnen promoveren, extra tijd/geld bij vertraging van het onderzoekstraject, het aanpassen van de onderzoeksopzet etc. De precieze invulling van zulke maatregelen is afhankelijk van de financieringsbron en de afspraken die daarmee gemaakt worden.

Urgente aandachtspunten

De universiteiten en onderzoeksorganisaties zijn in gesprek met de ministeries van OCW, EZK, SZW en VWS over verschillende urgente aandachtspunten. Onder meer over: de kosten van uitloop, de mogelijkheden om de contracten van (postdoctorale) onderzoekers langer dan vier jaar te kunnen laten duren of meer dan twee aanstellingen te kunnen verlengen en de mogelijkheden om verlenging te kunnen bieden aan de verblijfsvergunning van internationale werknemers die een aflopend tijdelijk dienstverband hebben. Bovendien zijn de organisaties in gesprek met andere financiers, zoals bedrijven en internationale subsidieversterkers als de EU, om ook daar voor maatwerkoplossingen steun te krijgen.