Zoek in de site...

‘Philosophy, Politics and Society’ winnaar Internationaliseringsprijs 2020

Datum bericht: 27 augustus 2020

Het Bachelorprogramma ‘Philosophy, Politics and Society’ (PPS) van de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit is de winnaar van de Radboud Internationaliseringsprijs 2020. De Internationaliseringsprijs wordt elk jaar bij de opening van het academisch jaar uitgereikt aan een initiatief dat de internationalisering van het onderwijs aan de Radboud Universiteit op uitstekende wijze bevordert.

Philosophy, Politics and Society (PPS) is innovatief en wezenlijk anders dan aan andere universiteiten al bestaande Philosophy, Politics and Economy (PPE) programma’s. Waar die programma’s studenten bijvoorbeeld laten kennismaken met de basisprincipes van elk van de drie in de titel genoemde disciplines, biedt binnen Philosophy, Politics and Society alleen filosofie het methodologisch en theoretisch kader waarmee studenten vele issues in verschillende domeinen en disciplines verkennen. PPS focust daarnaast op kwalitatieve sociale en politieke analyse, in plaats van op kwantitatieve en economische analyse. Dit is mogelijk door een mooie samenwerking met hoogleraren Filosofie van de rechtenfaculteit, de bètafaculteit en managementwetenschappen.

Faculteit veel internationaler

PPS is bedacht door decaan prof. dr. Christoph Lüthy, onderwijsdirecteur dr. Jeroen Linssen en prof. dr. Evert van der Zweerde; het programma ging in 2018 met coördinator Arjen Kleinherenbrink van start en zorgde er binnen anderhalf jaar met studenten uit 18 verschillende landen voor dat de faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen een veel internationaler karakter kreeg. De jury vindt dit een prachtig, gedurfd en geslaagd initiatief dat op alle voorwaarden van de internationaliseringsprijs hoog scoort.

Eervolle vermeling: Global Night

Een eervolle vermelding gaat dit jaar uit naar ‘The Global Night’, een gratis evenement dat tot doel had de integratie tussen internationale en Nederlandse studenten te bevorderen en tegelijkertijd eenzaamheid onder beide doelgroepen tegen te gaan. De nacht werd in november 2019 voor het eerst met veel succes georganiseerd door International Student Organisations Nijmegen (ISON), Erasmus Student Network Nijmegen (ESN), de USR, de Studentenkerk, Meet and Eat en Radboud International Students (RIS). De jury vindt een dergelijke inspanning uitermate waardevol voor de internationaliseringdoelstellingen van de universiteit, waarbij de mate waarin internationale studenten zich aangehaakt voelen een belangrijk aandachtspunt is.  De Radboud-slogan ‘Je bent nodig! is op dit initiatief goed van toepassing.