Zoek in de site...

René ten Bos nieuwe dean Radboud Honours Academy

Datum bericht: 2 maart 2020

Het college van bestuur heeft per 1 maart prof. dr. René ten Bos voor 3 jaar benoemd als de nieuwe dean van de Radboud Honours Academy.

Ten Bos, hoogleraar Filosofie van de managementwetenschappen, en tot april 2019 Denker des Vaderlands, neemt deze functie over van de rector magnificus, die deze functie sinds het begin van de Honours Academy vervulde.

Als dean is René ten Bos het boegbeeld van de Radboud Honours Academy. Op grond van zijn ervaringen binnen het honours- en reguliere onderwijs en zijn activiteiten voor een breed publiek en diverse maatschappelijke organisaties, zal hij bijdragen aan de verdere ontwikkeling en profilering van het honoursonderwijs op de Radboud-campus. Hij zal mensen enthousiasmeren en inspireren, en daarbij verbindingen leggen tussen de verschillende faculteiten vanuit de universiteitsbrede doelstellingen van de Honours Academy. Tevens is hij als dean voorzitter van de Honours Executive Board.

René ten Bos: ‘Ik zie ernaar uit om in deze nieuwe functie het brede aanbod van honoursonderwijs verder te verstevigen en zichtbaarheid te geven op de campus, zowel onder studenten als ook onder docenten en wetenschappers. Ook wil ik me er graag voor inzetten om het multidisciplinaire karakter van het honoursonderwijs te versterken en daarbij nadrukkelijk aan te sluiten bij kwesties uit de actualiteit.’