Zoek in de site...

Routeboek in de maak Radboud Universiteit

Datum bericht: 7 mei 2020

Woensdag 6 mei kondigde het kabinet een versoepeling van de coronamaatregelen aan en presenteerde een ‘routeboek’. In lijn daarmee werken ook wij aan een routeboek waarin we aangeven wat dit voor ons als Radboud Universiteit betekent. Volgende week volgt hierover meer informatie.

Onderwijs en onderzoek

Bij het opstellen van het routeboek ligt, na gezondheid, onze prioriteit bij onderwijs en onderzoek. Duidelijk is dat we rekening moeten houden met het vervoer van en naar de campus. Daar ligt een knelpunt. Daarover stemmen we af met de Hogeschool Arnhem Nijmegen, het ROC, Radboudumc en de openbaarvervoerbedrijven.

Bibliotheek en sport

Het kabinet biedt, onder strikte voorwaarden, ook ruimte aan de opstart voor buitensporten. Als Radboud Universiteit zullen we ervoor zorgen dat we aan de voorwaarden gaan voldoen. Tegelijkertijd moeten wij als Radboud Universiteit bij het (deels) openen van het Radboud Sportcentrum ook rekening houden met de effecten op het openbaar vervoer en de drukte op de campus.

Tijdens de persconferentie liet de minister-president weten dat de bibliotheken vanaf 11 mei weer open zijn. Bij de Centrale Bibliotheek van de Radboud Universiteit kunnen – en konden – studenten en medewerkers op vertoon van hun campuskaart aangevraagde boeken lenen en ophalen. Het routeboek zal aangeven of en zo ja wanneer, een deel van de studiewerkplekken op de campus weer toegankelijk zal zijn.

Het nieuwe academisch jaar

Samen met de andere universiteiten in Nederland is de campagne 'On Campus als het kan, Online omdat het kan’, gestart. Binnen de mogelijkheden die de overheid ons biedt zullen we programma’s ontwikkelen zodat nieuwe studenten goed kennis kunnen maken met de studie, de campus, de stad en elkaar. Met het perspectief dat de minister-president schetste hebben we goede hoop dat vanaf september weliswaar niet alles normaal zal zijn, maar dat er toch sprake van een echte campusbeleving zal zijn.