Zoek in de site...

Tien vrouwelijke promovendi ontvangen Christine Mohrmann Stipendia 2020-2021

Datum bericht: 22 maart 2021

Tien vrouwelijke promovendi van de Radboud Universiteit ontvangen donderdag 25 maart een Christine Mohrmann Stipendium. Doel van het stipendium is de onderzoeksters aan te moedigen hun wetenschappelijke loopbaan na de voltooiing van hun proefschrift voort te zetten. Het stipendium stelt hen in de gelegenheid om bijvoorbeeld een periode door te brengen aan een andere, bij voorkeur buitenlandse, universiteit. De stipendia bedragen 5000 euro per persoon.

De uitreiking vindt plaats in de Aula van de Radboud Universiteit en is te volgen via livestream.

De laureaten zijn:

Fiammetta Iovine - Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

Fiammetta Iovine brengt met haar onderzoek de geschiedenis van de activiteiten van de Academie van de Humoristen in kaart. Het literaire genootschap van de Academie van de Humoristen (1600-ca. 1717) was een voornaam instituut in het Rome van de Contrareformatie. Het trok generaties van wetenschappers aan uit diverse Europese landen, en dankzij zijn goede connecties was het een strategisch middel voor culturele politiek in het baroktijdperk. Zijn flirt met het libertinisme vond plaats onder het toeziend oog van het Romeinse hof, en het functioneerde als en compensatiekamer voor de uitdagingen van de nieuwe wetenschap en filosofie. Fiammetta Iovine wil haar Mohrmann Stipendium gaan inzetten voor een bezoek aan de Marciana Bibliotheek in Venetië, de Oliveriana Bibliotheek in Pesaro, het Staatsarchief in Jesi en de Classense Bibliotheek in Ravenna waar waardevolle documenten over de Humoristen worden bewaard. Daarnaast zal zij het stipendium gaan inzetten voor reproducties en digitale kopieën uit de archiefbronnen en het publiceren van het proefschrift als Open Access-monografie, in overeenstemming met het open access-beleid van de universiteit.

Iris Poelen – Faculteit der Managementwetenschappen

Iris Poelen onderzoekt de manieren waarop Syrische en Eritrese vrouwelijke vluchtelingen in de Nederlandse context een nieuw thuis proberen op te bouwen. Met kwalitatieve methoden onderzoekt zij hoe deze vrouwen in hun homemaking processen de afstand tussen hun werkelijke ervaringen en hun ideale thuis proberen te overbruggen en welke obstakels zij daarbij tegenkomen. Ze bestudeert de impact van Europese immigratiewetgeving en Nederlands integratiebeleid op het opbouwen van een thuisgevoel, alsmede de invloeden van (transnationale) sociale relaties in dit proces. Zij zal het stipendium gebruiken voor een bezoek aan dr. Justine Lloyd van de afdeling Sociologie aan de Macquarie University in Sydney, Australië, om aan een nieuw onderwerp te werken dat uit eerdere onderzoeksresultaten naar voren is gekomen en dat tevens aansluit bij haar huidige onderzoeksinteresse.

Lynn Eekhof – Faculteit der Letteren

Lynn Eekhof doet onderzoek naar het verband tussen verhalen lezen en sociale cognitie: welke rol spelen empathie en perspectiefname bij het lezen, en kunnen mensen zich na het lezen van verhalen beter inleven in anderen? Ze bestudeert welke talige kenmerken van verhalen sociaal-cognitieve processen opwekken en hoe dit de verwerking van verhalen beïnvloedt. Het stipendium wil ze gebruiken voor een verblijf aan York University onder supervisie van Prof. dr. Raymond Mar, die onderzoek doet naar de sociaal-cognitieve impact van verhalen.

Cansu Yanginlar – Faculteit der Medische Wetenschappen

Cansu Yanginlar bestudeert de rol van aangeboren immuuncellen in de ontwikkeling van de auto-immuunziekte systemische lupus erythematodes (SLE). Het is haar doel om de onderliggende mechanismen die leiden tot SLE beter te begrijpen, en daarbij mogelijke nieuwe aangrijpingspunten voor behandeling te ontdekken. Cansu Yanginlar zal het Christine Mohrmann Stipendium gebruiken voor een reis naar Aruba, waar SLE veel vaker voorkomt dan in Europa. In het Dr. Horacio E. Oduber ziekenhuis in Aruba zal ze bloedmonsters van SLE patiënten verzamelen, die essentieel zijn voor haar verdere onderzoek.

Yvonne Derks – Faculteit der Medische Wetenschappen

Yvonne Derks werkt aan het verbeteren van prostaatkankerchirurgie. Ze koppelt daarvoor kleine peptiden die specifiek aan prostaatkankercellen hechten aan een radioactief én een fluorescent molecuul. Tijdens de operatie kan de chirurg met een fluorescentiecamera zien of de volledige tumor is weggesneden. Ook kunnen met het radioactieve signaal eventuele lymfekliermetastasen gelokaliseerd en verwijderd worden. Het Mohrmann Stipendium stelt Yvonne Derks in staat om meer kennis op te doen over moleculaire imaging technieken in het Experimental Molecular Imaging (ExMI) instituut in Aachen, Duitsland.

Martina Chruslinska – Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Martyna Chruslinska onderzoekt wat de typische massafracties zijn van elementen zwaarder dan helium in sterren op het moment dat deze ontstaan. Zware elementen worden binnen in sterren geproduceerd en langzaam uitgestoten in het interstellaire medium, waar nieuwe sterren gevormd kunnen worden. De initiële massafracties van deze elementen in sterren hebben een grote invloed op de levensloop van zware sterren en of deze bronnen van zwaartekrachtsgolven kunnen worden.

Dit onderzoek zal leiden tot verbeterde interpretaties van de waargenomen populaties van bronnen van zwaartekrachtsgolven. Het stipendium zal worden gebruikt voor twee werkbezoeken. Het eerste bezoek wordt gebracht aan de groep van prof. Kalogera op Northwestern University (VS). Mevr. Kalogera is een van de toonaangevende wetenschappers op het gebied van de vorming van neutronensterren en zwarte gaten in dubbelsterren en uiteraard een rolmodel voor vrouwelijke sterrenkundigen. Het tweede bezoek zou zijn naar de zwaartekrachtgolf-groep van het nieuwe Flatiron Institute in New York, waar een aantal vooraanstaande wetenschappers werkt aan het optimaal reconstrueren van de hoeveelheid zwaartekrachtgolf-bronnen in het heelal, waarbij de resultaten van het werk van Martina Chruslinska van belang zijn.

Jana Wagemaker – Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Jana Wagemaker onderzoekt de analyse van het gedrag van programma's. Een wiskundig raamwerk wat daarvoor gebruikt kan worden is Kleene algebra (KA). Zij kijkt naar verschillende uitbreidingen van KA met het doel om programma's te kunnen bestuderen die gelijktijdig meerdere handelingen uitvoeren. Zij zal het stipendium gebruiken om in de VS (Cornell University) en in Frankrijk (ENS Lyon) twee experts op het gebied van KA en programmaverificatie op te zoeken.

Michelle van Haren – Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Het onderzoek van Michelle van Haren richt zich op de bevoegdheden van vennootschapsorganen en de ondernemingsraad tijdens het faillissement van de kapitaalvennootschap. De verdeling van bevoegdheden tussen de faillissementscurator enerzijds en vennootschapsorganen (raad van bestuur, raad van commissarissen en aandeelhoudersvergadering) en de ondernemingsraad anderzijds is niet wettelijk geregeld. Dit kan tot onduidelijkheid en fricties leiden. Het promotieonderzoek behelst een fundamentele analyse van die bevoegdheidsverdeling, mede door bestudering van de oplossingen die in buitenlandse rechtsstelsels worden toegepast. Het stipendium zal worden gebruikt voor een verblijf aan de University of Oxford (VK) waar onderzoek zal worden gedaan naar het Engelse corporate insolvency law, in het bijzonder het recht met betrekking tot de positie van de vennootschap tijdens de insolventieprocedure. Dit onderzoek zal bestaan uit een literatuur- en jurisprudentieonderzoek, onderzoek van wet- en regelgeving en parlementaire stukken, en het voeren van gesprekken met Engelse academici en curatoren (insolvency practitioners).

Iris Verpaalen – Faculteit der Sociale Wetenschappen

Iris Verpaalen bestudeert hoe mensen omgaan met innovaties. Innovaties bieden oplossingen in een veranderende wereld, maar roepen ook weerstand op. Iris onderzoekt hoe deze weerstand zich ontwikkelt als reactie op sociale druk om te veranderen, in combinatie met de onzekerheid inherent aan het doen van iets nieuws. Zij zal het Mohrmann Stipendium inzetten voor een werkbezoek aan Salzburg University (Oostenrijk). Daar zal ze samenwerken met experts in sociale cognitie om te onderzoeken hoe mensen wederzijds elkaars reactie op verandering beïnvloeden.

Nella Geurts – Faculteit der Sociale Wetenschappen

Nella Geurts onderzoekt de integratieparadox, een onverwachte bevinding waarbij socio-economisch geïntegreerde migranten zich minder verbonden voelen met Nederland dan migranten die minder socio-economisch geïntegreerd zijn. Juist migranten met een hoge socio-economische positie blijken bepaalde hindernissen bij het thuis voelen te ervaren, zoals het hebben van hoge verwachtingen die niet worden waargemaakt. Met het Mohrmann Stipendium organiseert zij een workshop rondom engaged scholarship met professor Ghorashi (VU Amsterdam) en onderzoekt zij middels een co-creatieproject de mogelijkheden van een inburgeringstraject voor kennismigranten.

Meer weten?

Neem contact op met media@ru.nl of bel 024 361 6000