Zoek in de site...

Universitaire studieprijs 2020 voor zeven studenten

Datum bericht: 27 augustus 2020

Zeven pas-afgestudeerden ontvangen maandag 31 augustus de Universitaire Studieprijs vanwege de uitzonderlijke kwaliteit van hun afstudeerscripties. Het gaat om: Bas van Woerkum, Iris Denis, Julie Verhoef, Niels Krämer, Rowin Jansen, Rineke Bossenbroek en Jasper van de Kamp.

De Universitaire Studieprijs wordt ieder jaar tijdens de Opening Academisch Jaar toegekend aan studenten die in het voorafgaande collegejaar een afstudeerscriptie hebben geschreven van uitzonderlijke kwaliteit. De prijs gaat dit jaar naar:

 • Bas van Woerkum (Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen)
  Distributed Nervous System, Disunified Consciousness? A sensorimotor integrationist account of octopus consciousness
 • Iris Denis (Letteren)
  Reading Horace from the Margins. Explorations in the Marginal Commentary of Leiden, Ms. VLO 6
 • Julie Verhoef (Medische wetenschappen)
  CRISPR/Cas9-mediated gene editing of pantothenamide resistance genes in P. falciparum
 • Niels Krämer (Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica)
  Using pancreatic islet paracrine regulation as a template for regulation of glucose homeostasis in the hypothalamus reveals a putative Ucn3-Crhr2α-Sst network in the ARC and VMN
 • Rowin Jansen (Rechtsgeleerdheid)
  Parlementaire controle op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten in Nederland
 • Rineke Bossenbroek (Sociale wetenschappen)
  Trajectories of Symptom Change in Cognitive-Behavorial Interventions for Adolescent Girls with Subclinical Depression
 • Jasper van de Kamp (Managementwetenschappen)
  Power to the Prosperous People! A Multilevel Regression Analysis of Unconventional Political Participation in 14 European Post-Industrial Democracies over the period of 2002 to 2016

Bas van Woerkum (Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen)

Bas van Woerkum deed onderzoek naar de structuur van het bewustzijn bij octopussen. In tegenstelling tot mensen hebben octopussen het grootste deel van hun neuronen niet in hun hoofd zitten, maar verspreid over hun tentakels. Doordat de neuronen zo verspreid zitten stellen sommige filosofen en sommige wetenschappers dat een octopus meerdere bewustzijnen zou hebben. Het onderzoek van Bas betwist het idee dat we ervan uitgaan dat wij als mensen een eenheid van bewustzijn hebben. Kijkend naar octopussen kunnen wij ons namelijk ook afvragen of ons bewustzijn wel zo'n eenheid is. Zitten er niet op allerlei manieren gaten in ons bewustzijn waarvan we ons helemaal niet bewust zijn?

Iris Denis (Letteren)

Iris Denis schreef haar scriptie over de marginale aantekeningen in een handschrift. In haar scriptie focust zij op de marges en de daarbijhorende aantekeningen van gedichten afkomstig uit de 15e eeuw van de beroemde Romeinse dichter Horatius. De marges geven uitleg over verschillende dingen, zoals moeilijke Latijnse woorden, het Romeinse leven of leuke weetjes. Ook bieden ze interessante feitjes over beroemde historische personen en over mythologische personen - die niet altijd kloppen. Het bestuderen van deze marges presenteert Horatius' boek op verschillende niveaus.

Julie Verhoef (Medische wetenschappen)

Julie Verhoef heeft onderzoek gedaan naar het moleculair mechanisme van een potentieel nieuw malariamedicijn. Het grote probleem in de wereldwijde strijd tegen malaria is dat er steeds meer resistentie tegen optreedt. Hierom is het belangrijk dat er nieuwe medicijnen op de markt komen. In Julies onderzoek is de malariaparasiet in kweek gebracht en blootgesteld aan dit nieuwe medicijn, waardoor de parasieten resistent zijn geworden tegen het medicijn. In haar onderzoek zijn twee mutaties gevonden in genen die heel belangrijk zijn voor de parasiet. Deze mutaties heeft Julie in de resistente parasiet teruggemuteerd, die toen ineens weer vatbaar werden voor het medicijn. Op deze manier kunnen we beter begrijpen hoe dit medicijn werkt, wat zeker zal bijdragen aan de toepasbaarheid van dit medicijn en de uitbrengst ervan op de markt.

Niels Krämer (Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica)

Niels Krämer heeft onderzoek gedaan naar diabetes. Door de hersenen van muizen te bestuderen, met de microscoop aan de slag te gaan en daarvan verschillende opnamen te maken, heeft hij een ontdekking gedaan in het onderzoek naar diabetes. Niels heeft ontdekt dat er een netwerk in de hypothalamus aanwezig is waarin Urocortine-3, een stof die de afgifte van insuline en glucagon remt, een belangrijke rol speelt binnen de bloedsuikerspiegelregulatie. Met zijn onderzoek hoopt Niels bij te kunnen dragen aan het verder ontwikkelen van diabetesmedicatie.

Rowin Jansen (Rechtsgeleerdheid)

In zijn onderzoek focust Rowin Jansen zich op de parlementaire controle op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten in Nederland. Het werk dat de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten verrichten is heel belangrijk, maar maakt vaak ook inbreuk op grondrechten. Omdat de personen die hierbij betrokken zijn zich vaak niet kunnen verweren, is een goed functionerend toezichtstelsel van belang. In zijn scriptie bepleit Rowin dat de parlementaire controle op de inlichtingendiensten nog verder kan worden aangescherpt. Dit zou kunnen door de deskundigheid van de fractievoorzitters verder uit te breiden, door vaker bijeen te komen en door de ambtelijke ondersteuningsmogelijkheden van de ‘commissie Stiekem’ verder uit te breiden. Rowins afstudeerscriptie is al enkele weken na zijn verdediging gepubliceerd in een peer-reviewed tijdschrift.

Rineke Bossenbroek (Sociale wetenschappen)

Er is een grote groep adolescente meiden op middelbare scholen die grote kans hebben op het ontwikkelen van depressieve klachten. Hierom is het van belang om hen een interventie aan te bieden waarmee de verergering van deze klachten voorkomen kan worden. Rineke Bossenbroeks onderzoek draagt bij aan de ontwikkeling van zo'n interventie. Het vernieuwende van Rinekes onderzoek is dat zij heeft gekeken of we bepaalde groepen kunnen onderscheiden die verschillend reageren op een interventie. Welke adolescent zit er tegenover mij? Wat heeft deze nodig en hoe reageert deze op wat ik aan het doen ben? Met haar onderzoek tracht Rineke bij te dragen aan de werkzame mechanismen en veranderingsprocessen tijdens therapie voor kinderen of adolescenten.

Jasper van de Kamp (Managementwetenschappen)

Jasper van de Kamp heeft onderzoek gedaan naar protestgedrag in Europa. Hierbij focust hij zich voornamelijk op welke mensen en welke groepen mensen eerder protestgedrag vertonen. Wie zijn de personen die de straat opgaan, wie boycotten er producten? Door middel van een grootschalig kwantitatief onderzoek, waarbij 30-duizend personen uit 14 verschillende landen zijn meegenomen in een dataset, heeft Jasper hierover een conclusie kunnen stellen. Volgens Jasper is protest voornamelijk voorbehouden aan mensen uit de middenklasse en de elite. De reden hiervoor is dat mensen die de hulpbronnen hebben en middelen om deel te nemen aan protesten, dit ook vaker zullen doen.