Zoek in de site...

Update coronaregels vanaf 30 augustus: anderhalvemetermaatregel vervalt op hele campus voor onderwijs

Datum bericht: 30 augustus 2021

Op 20 augustus is een bericht met de actuele coronamaatregelen voor studenten en medewerkers van de Radboud Universiteit gepubliceerd. Afgelopen week is een meer gedetailleerde uitwerking van de coronamaatregelen voor het hoger onderwijs verschenen. Wat deze uitwerking voor de Radboud Universiteit betekent, lees je in deze update.

Vanaf 30 augustus vervalt de anderhalvemetermaatregel voor onderwijsgerelateerde activiteiten op de campus en op extern gehuurde onderwijslocaties. Voor alle ruimtes geldt een maximale groepsgrootte van 75 personen en een mondkapjesplicht bij verplaatsingen. Medewerkers die geen onderwijs verzorgen, blijven thuiswerken tenzij het niet anders kan. De Radboud Universiteit volgt de door het ministerie van OCW toegespitste maatregelen.

Het ministerie van OCW heeft op 25 augustus een servicedocument gepubliceerd waarin de coronamaatregelen voor het hoger onderwijs, die op 13 augustus zijn aangekondigd, zijn uitgewerkt. Die uitwerking wijkt op enkele punten af van de informatie die we op vrijdag 20 augustus hebben gepubliceerd in het bericht Onderwijs op de campus zonder 1,5 meter-regel, met maximale groepsgrootte.

Bijgestelde coronamaatregelen vanaf 30 augustus

De Radboud Universiteit is er klaar voor om weer meer studenten en medewerkers te ontvangen op een campus waar de nodige voorbereidingen zijn getroffen om veilig te kunnen werken en studeren. Vanaf 30 augustus gelden de volgende coronamaatregelen voor het hoger onderwijs:

  • Op de universiteit hoeft vanaf 30 augustus geen 1,5 meter afstand meer in acht te worden genomen rondom onderwijsgerelateerde activiteiten, dus bijvoorbeeld ook niet bij diploma-uitreikingen, promoties, studiewerkplekken, bibliotheken.
  • Per zelfstandige ruimte mogen maximaal 75 studenten (exclusief docenten/begeleiders) aanwezig zijn. Voor andere ruimtes zoals bibliotheken en zelfstudieruimtes geldt een maximum van 75 personen of bezoekers.. De maximale groepsgrootte geldt niet in gangen, horeca-afhaallocaties en andere doorstroomruimtes.
  • Er komen extra studiewerkplekken beschikbaar, die moeten worden gereserveerd via https://face.ru.nl/
  • Onder de voorwaarde dat anderhalve meter afstand gehouden kan worden, vervalt voor tentamens, examens en toetsen met ingang van 20 september de maximale groepsgrootte van 75.
    De capaciteitsmaatregel heeft gevolgen voor een beperkt aantal tentamens. Om welke tentamens het gaat, is bekend bij de faculteiten.
  • Bij alle verplaatsingen is het dragen van een mondkapje verplicht. Wanneer je eenmaal zit op een vaste zitplaats kan het mondkapje af. Op de Radboud Universiteit gold deze mondkapjesplicht al vanaf 22 augustus (start van de Radboud Introductie) in alle gebouwen.
  • In gangen gelden looproutes en/of eenrichtingsverkeer. Campuscoaches zorgen voor begeleiding.

Weliswaar is door de nieuwe maatregelen meer onderwijs op de campus mogelijk, maar binnen deze regels is de ruimte in de gebouwen van de universiteit helaas nog beperkt. Kom dus alleen naar de campus voor zo lang als je er moet zijn. Dit verzoek geldt zowel voor studenten als medewerkers.

Voor studenten en medewerkers van het Radboudumc is het specifieke coronabeleid in de week van 23 augustus bekendgemaakt via de kanalen van het Radboudumc.

Bovenstaande maatregelen gelden vooralsnog tot 1 november.

Wanneer online onderwijs, wanneer op de campus?

De Radboud Universiteit streeft ernaar om zo veel mogelijk onderwijs op de campus aan te bieden, maar vanwege de beperkte groepsgrootte zal dat niet altijd lukken.

Bij de cursusinformatie in Brightspace kun je als student in de week van 30 augustus terugvinden wanneer je onderwijs hebt op de campus en wanneer online. Ook andere bijzonderheden en actuele informatie per cursus vind je daar. Check deze informatie daarom regelmatig.

Docenten die redenen hebben om niet naar de campus te komen, dienen daarover afspraken te maken met hun leidinggevende.
Studenten die niet naar de campus kunnen komen omdat ze coronaklachten hebben of in quarantaine zijn, en die daardoor studievertraging dreigen op te lopen, dienen contact op te nemen met de studieadviseur. Ook met zorgen over de maatregelen kunnen ze bij de studieadviseur terecht.

Thuiswerken, tenzij

Voor andere werkzaamheden en activiteiten dan onderwijs blijven de bestaande coronaregels gelden. Dat betekent onder meer dat thuiswerken de norm blijft – tenzij het echt niet anders kan. Dat advies blijft van kracht. Om het verblijf en verkeer in en tussen de gebouwen (denk aan trappenhuizen, liften, kantines e.d.) niet onnodig te belasten, doet het college van bestuur een beroep op alle medewerkers om zich aan het thuiswerkadvies te houden.

Twee keer per week zelftesten

Ook de bestaande coronabasisrichtlijnen (vaak en goed handen wassen; thuisblijven en direct testen bij klachten; onze gebouwen zijn goed geventileerd) blijven van kracht. Verder geldt voor studenten en medewerkers, ongeacht of ze gevaccineerd zijn of niet, het advies om twee keer per week een zelftest te gebruiken. Die blijven voorlopig gratis te bestellen via www.zelftestonderwijs.nl. Voor medewerkers of studenten die niet via die site zelftests kunnen bestellen, kunnen afdelingen contact opnemen met Campus & Facilities via service@uvb.ru.nl of 024-36 33333.

Vaccineren op de campus

Ben je nog niet (volledig) gevaccineerd, dan kun je dat ook op de campus laten doen. In de week van 13 september wordt in samenwerking met de GGD een tijdelijke priklocatie ingericht op de campus, in de hal van het Erasmusgebouw. Zowel studenten als medewerkers zijn welkom.